Helsesykepleier

Rekrutterer
Hemne kommune
Sted
Kyrksæterøra, Hemne
Publisert
1. september 2019
Frist
30. oktober 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Kort om stillingen
Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier ved Helsestasjon.

Beskrivelse av arbeidssted
Helsestasjon skal drive med helsefremmende og forebyggende arbeid iht. nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsestasjonen er i dag samlokalisert med kommunens legesenter, sykehjem, psykiatritjeneste, hjemmetjeneste, ergoterapeut og fysioterapeut. Fra 01.01.2020 skal helsestasjonen inn i nye lokaler som etter hvert skal bli til Familiens hus, hvor det blir samlokalisering med PPT og barnevern. 

Enheten er organisert med enhetsleder, helsesykepleiere, jordmor, lege og sekretær, tillsammen 5,8 årsverk. Enheten har høy faglig kvalitet, og har gode resultater på bruker- og medarbeierundersøkelser.

 

Stillingsbeskrivelse

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid iht. nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom
 • Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale og eksterne tjenester
 • Bidra til fagutvikling


Vi søker
Offentlig godkjent helsesykepleier med rekvisisjonsrett for prevensjon.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som helsesykepleier. HPR-nr. bes oppgitt i søknaden
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Gjerne erfaring/kjennskap til fagsystemet Winmed3
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Førerkort kl. B

Personlig skikkethet vil bli vektlagt. 

Søkere med godkjent utdanning som sykepleier, men som mangler helsesykepleierutdanning kan bli vurdert dersom søker er villig til å starte en slik utdanning innen ett år, og forplikter seg til å være ferdig utdannet innen to år. 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Initiativrik
 • Gode samarbeids- og refleksjonsevner 
 • Kunne arbeide selvstendig mot definerte mål og ha gjennomføringsevne 
 • Positiv til utvikling og endring
 • Godt humør og "stå-på"vilje 

Vi tilbyr

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Bedriftshelsetjeneste

Tilsettingsvilkår
Lønn iht. hovedtariffavtale.
Arbeidstid:kl. 07.30 - 15.00. Kommunen har fleksitidsordning.

Det må framlegges politiattest av ny dato før tiltredelse. Den som blir tilsatt må disponere egen bil.

Søknad
Søknad sendes elektronisk. Se vår informasjons- og brukermanual "Slik søker du stilling i Hemne kommune", som ligger på kommunens hjemmeside under ledige stillinger. Det er viktig at du fyller inn alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet.

Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Søknadsfrist    30.09.2019    
Utlyst dato.      30.08.2019    

Vårref    419/2019-OBR

Kontaktperson
Oddlaug Børseth Brekken, Enhetsleder, tlf: 41621494, oddlaug.brekken@hemne.kommune.no