Sykepleier med videreutdanning i Psykisk helse

Sted
Sør-Varanger, Finnmark
Publisert
3. september 2019
Frist
30. september 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100% stilling som sykepleier med videre utdanning i psykisk helsearbeid.

Avdeling for psykisk helse og rus

Avdeling for psykisk helse og rus er en del av Barne- og Familieenheten. Avdelingen består av et miljøarbeiderteam med 11 ansatte, et rusteam med 3 ansatte, et psykisk helseteam med 6 ansatte og en aktivitetsleder.
Stillingen som er ledig er plassert i psykisk helseteamet.
Vi er et lavterskeltilbud som gir hjelp til barn, unge og voksne som har psykiske problemer/lidelser og eller rusavhengighet. 
Vi er en tverrfaglig tjeneste som har barnevernspedagoger, vernepleier, ergoterapeuter, sosionomer, sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter i personalgruppa. Vi mangler nå en sykepleier i 100% stilling.

Hovedarbeidsoppgaver

  • Oppfølgning av brukere gjennom støttesamtaler og miljøterapi.
  • Samarbeid med brukere, deres familie, nettverk og hjelpeapparatet.
  • Koordinator for individuelle planer
  • Veiledning, undervisning og rådgiving
  • Bidra til å utvikle en faglig god tjeneste.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende.
  • Erfaring fra psykisk helsearbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten.
  • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.
  • Førerkort klasse B, med manuell gir.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:
- Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) jfr.Helsepersonell loven § 20 a.
- Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper

- Må kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner-

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Spørsmål om stilling

Avdelingsleder
Gøril Jensen
E-post: Goril.Jensen@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 99796559
Arbeid: 99796559

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Klikk her for å gå videre til kommunens elektronisk søknadsskjema.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Om Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.

Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale

for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Lignende jobber

Lignende jobber