Sykepleiere

Sted
Sør-Varanger, Finnmark
Publisert
3. september 2019
Frist
30. september 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Kort om stillingen

Vi har ledig inntil 2 1/1 stillinger som sykepleier ved Hjemmebasert omsorg avd. Hesseng.

Hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbyggere i Sør- Varanger kommune skal kunne bo i eget 
hjem så lenge de selv ønsker- med opplevelse av mestring i dagliglivet.

HOVEDMÅL
• Sør- Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet og fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser.
• Sør- Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Plassering
Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en best mulig tjeneste er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingene i denne utlysningen er pr. tiden stasjonert på HBO Hesseng

Vi søker

Ønsker DU å sette SPOR etter DEG?

Sør-Varanger kommune ser etter DEG som ønsker å gjøre en FORSKJELL.

Om du er utadvendt, innadvendt eller noe midt imellom, HER er plass til ALLE.

Til gjengjeld kan vi tilby fantastiske kontraster, med pittoresk kystnatur, imponerende furuskog, uberørt og berørt natur, kaffe latte og scooter, unike treningsmuligheter, zumba, yoga, fotball, storpolitisk sentrum, småbylivets rolige puls, sauna og kongekrabbe, multebær, båtliv, nordlys og masse trivelige kolleger.

Som sykepleier får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet. Studielånet vil du nesten ikke legge merke til, fordi det betaler seg ned selv. Lønna er til å leve med, det samme er mennesker her oppe. Om du vil ha kort eller lengre avstand til jobben bestemmer du selv. - Vil du ha kort avstand når du jobben på 2 minutter. Bor du her i mer enn tre år, får du grenseboerbevis til Russland, Finland er en liten biltur unna. To timer med fly og du er i Oslo, på en time er du i Tromsø. - Du behøver dessuten sjelden eller aldri bruke tid i bilkø her nord.

Du kommer til en kommune som på alle måter innfrir forventninger om det gode liv. KOMMER DU?

Hovedarbeidsoppgaver

 • Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege.
 • Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov.
 • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester.
 • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
 • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
 • Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer.
 • Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende.
 • Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.
 • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingssykepleier og enhetsleder.
 • Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester.
 • Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

- Norsk autorisasjon som sykepleier.
- Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå 3.
- Gode evner til kommunikasjon i relasjoner.
- Fleksibel, positiv og engasjert.
- Evne til å jobbe selvstendig og i team.
- Gode datakunnskaper, gjerne med kjennskap i bruk av Profil.
- Førerkort klasse B med manuell gir.

Personlig egnethet vektlegges.

ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut
- Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
- Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale. 
Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Spørsmål om stilling

Enhetsleder
Irene Arvola
E-post: Irene.Arvola@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 98268426
Arbeid: 78977557


Avdelingssykepleier
Mia Marie Josefsen Johansen
E-post: Ellen.Josefsen@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 41222676
Arbeid: 78971832

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Klikk her for å gå videre til kommunens elektronisk søknadsskjema.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Om Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.

Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale

for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Lignende jobber

Lignende jobber