Hjemmetjenesten søker sykepleiere

Rekrutterer
Ski kommune
Sted
Ski (Kommune), Akershus
Publisert
6. september 2019
Frist
16. oktober 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ski kommune bygger velferd på innbyggernes ressurser, teknologiske løsninger, samhandling og koordinerte tjenester. Hjemmetjenesten har base i Ski sentrum og består av engasjerte og faglig dyktige ansatte. Som sykepleier håndterer du sammensatte problemstillinger hos brukerne, noe som krever faglighet og engasjement.

Hjemmetjenesten har ledig 2 faste 100% stillinger og 1 vikariat 100%, med oppstart 1. november 2019 eller ihht nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre sykepleiefaglig helsehjelp til innbyggerne i deres hjem
 • Tjenesteansvarlig for en gruppe brukere basert på modellen helhetlig pasientforløp
 • Samarbeide slik at hjelp og tjenester til brukerne er koordinert og helhetlig
 • Veilede innenfor eget arbeids- og ansvarsområde til medarbeidere, brukere, pårørende og elever/lærlinger/studenter
 • Bidra til utvikling av tjenester, deriblant ta i bruk digitale løsninger
 • Tilrettelegge for at brukerne mestrer sine hverdagsaktiviteter 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier er et krav, oppgi HPR-nummer i søknad
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig på norsk (for søkere fra land utenfor Skandinavia må dokumentasjon på bestått språktest B2 eller høyere vedlegges søknaden)
 • Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Ha gyldig førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement og pågangsmot
 • God evne til å samarbeide og en positiv væremåte som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig, er ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Du har god innsikt i norsk helsevesen og kultur

Vi tilbyr:

 • En tjeneste i utvikling
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Internundervisning
 • Relevante fagkurs 
 • Todelt turnus med for tiden arbeid hver 3. helg
 • Gode pensjonsrettigheter
 • Ski kommune har avtale om inkluderende arbeidsliv
 • Lønn: Iht. Ski kommunes lønnsspenn
 • Attester, vitnemål og minimum to referanser tas med til evt. intervju.
 • Gyldig politiattest og egenerklæring om tuberkulinstatus må fremlegges ved tilbud om stilling. Den som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge politiattest som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll §3-1.
 • Kun elektronisk søknad mottas