JORDMOR ELLER HELSESYKEPLEIER TIL NFP ENGASJEMENT I ROGALAND

Sted
Rogaland, Vestlandet
Publisert
10. september 2019
Frist
23. september 2019
Sektor
Annet
Arbeidsfelt
Helsesøster, Jordmor
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Nurse Family Partnership-programmet (NFP) ble utviklet i USA på 1970-tallet, og har siden blitt videreutviklet og tilpasset for bruk i flere europeiske land. Programmet bygger på intensiv og styrkefokusert oppfølging av førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet fyller 2 år. Sykepleiefaglig teori og praksis er sentralt i programmet og de overordnede målområder innbefatter sunne svangerskap, barnets helse og utvikling, og foreldrenes økonomiske selvstendighet. NFP prøves nå ut i Stavanger, Sandnes og Time kommuner og i den forbindelse søker vi en engasjert helsesykepleier/jordmor som skal følge opp egne familier i prosjektperioden.
 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre hjemmebesøk til førstegangsforeldre i utfordrende livssituasjoner, fra tidlig i svangerskapet og frem til barnet fyller 2 år utfra NFP programmets modell og mål
 • Medansvar for programintegritet
 • Sikre at relevante familier rekrutteres til og gjennomfører programmet
 • Bidra til utvikling i det lokale NFP-teamet
 • Bidra til forskning og kvalitetssikring gjennom systematisk datainnsamling
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
   

Vi søker deg som 

 • Er jordmor, helsesykepleier eller sykepleier med relevant erfaring med forebyggende arbeid med barn og familier inkl. hjemmebesøk
 • Er personlig egnet med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, og erfaring med å styrke og støtte andre i utfordrende situasjoner
 • Har interesse for utprøving av en ny programintervensjon
 • Har stor arbeidskapasitet og fleksibilitet
 • Har førerkort og disponerer egen bil
 • Har politiattest uten merknader
 • Gode engelskkunnskaper er en fordel


Vi tilbyr

 • Prosjektengasjement i 100 % stilling frem til juni 2021 med mulighet for forlengelse
 • Et skreddersydd opplæringsopplegg og veiledning, individuelt og i team
 • Et godt og støttende fagfellesskap i eget NFP-team og i den nasjonale NFP enheten
 • Arbeidssted primært i Stavanger, Sandnes og Time kommuner (kontor i Sandnes). Programmet er i en fase hvor det arbeides med muligheten for lokal forankring av teamet. Ansettelsessted vil derfor avklares i tråd med denne prosessen og innen tilbud om stilling sendes ut.
 • En nøkkelposisjon i en svært viktig nasjonal utprøving av et spennende program
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalbetingelser

For spørsmål om stillingen kontakt                                

 • Tine Gammelgaard Aaserud, 936 12 203                    
 • Grete Olsen-Hagen, 482 58 755               

 

Søknad med CV sendes
tine.aaserud@r-bup.no, merket «NFP-sykepleier»


Søknadsfrist 23.09.2019. Søknader vurderes fortløpende. 
 

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter tre sentre; RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør. Sentrene engasjerer om lag 140 årsverk inkludert ledelse og administrasjon på stiftelsesnivå.

Vår ambisjon er å være en etterspurt støtte for tjenestene og tjenesteledere. Vi får vårt oppdrag fra myndighetene, og skal bidra til bedre kvalitet i alle relevante tjenester og i folkehelsearbeidet.

Vi løser vårt oppdrag ved direkte støtte til ledere og enheter som vil oppnå bedre resultater gjennom kompetanseprogrammer, annen utdanning, forskning forbedring av tjenestene og formidling.