No har du sjansen til å sikre deg ein action prega sjukepleiarjobb.

Sted
Balestrand (Kommune), Sogn og Fjordane
Publisert
19. september 2019
Frist
2. oktober 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

 

bilde

Balestrand kommune har ledige sjukepleiarstillingar på 100 prosent knytt til sjukeheimen og heimetenestene. Balestrand har som først i landet innført ei ny satellitt – legevaktordning. Her blir du ein del av eit team som handlar raskt når kvart minutt tel. Du vil få tett oppfølging og vidareutdanning. Vi byr på fleksibilitet og gode turnusar.

For nærmare opplysningar om stillingane, ta kontakt med Balestrand kommune ved Heidrun Bjørg Sveinsdottir Grinde tlf. 94787059.

For full utlysingstekst og søknadsskjema, sjå Balestrand kommune si heimeside http://www.balestrand.kommune.no. Søknadsfrist: 2. oktober  2019.