Prosjektstilling

Sted
Nord-Aurdal, Oppland
Publisert
23. september 2019
Frist
11. oktober 2019
Sektor
Kommune
Arbeidsfelt
Prosjektleder
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Deltid

I virksomhet Familiens hus avdeling Helsesykepleiertjenesten er det ledig stilling som familieveileder.

Følgende stilling er ledig:

50 % prosjektstilling til arbeid med familiestøttende tiltak. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og har en varighet på to år med mulighet for forlengelse.

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-dir) har innvilget støtte til 50 % prosjektstilling til arbeid med familiestøttende tiltak. Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet helsesøstertjenesten, men jobbe på oppdrag fra prosjektgruppa som består av ledergruppa i Familiens hus samt kommunepsykolog.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede familier med særskilte utfordringer.
 • Delta i tverrfaglig samhandling med et forebyggende perspektiv.
 • Siden dette er en nyopprettet stilling, må det påregnes deltagelse i utforming av stillingsinstruks og arbeidsoppgaver.

Person- og kompetansekrav

 • Helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning, minimum på bachelornivå.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn, unge og familier.
 • Kompetanse/kjennskap til PMTO, COS-P og ICDP vil være en fordel.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.
 • Strukturert, målrettet, fleksibel og god til å planlegge.
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Evne til å bygge trygge relasjoner samt reflektere over egen praksis.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver. 
 • Delta i utvikling av et spennende tverrfaglig miljø i Familiens hus. 
 • Kurs og veiledning. 
 • Godt arbeidsmiljø. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknaden kan også bli vurdert i fht. andre tilsvarende stillinger ved avdelingen som blir ledige innen søknadsfristens utløp eller som følge av interne endringer.

Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.


Kontaktinformasjon
Pål Anderassen
Kommunalsjef
468 43 520
pal.andreassen@nord-aurdal.kommune.no


Mette Elin Gjevre
Fung. Virksomhetsleder
489 90 323
mette.elin.gjevre@nord-aurdal.kommune.no


Arbeidssted 
Tveitavegen 11
2900 Fagernes
Norge 
 

Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.

Helsesykepleiertjenesten er organisert inn i virksomhet Familiens hus, og har sammen med barneverntjenesten, psykisk helsearbeid, ppt og kommunepsykolog, tilhold i Tveitavegen 11 på Fagernes. Tjenesten består av fem årsverk helsesykepleier, familieveileder, helsestasjonslege og skolelege. Helsesykepleiertjenesten er en del av kommunens tverrfaglige samarbeid med barn og unge, og er i tett samhandling med aktuelle instanser. Kommunen har blant annet etablert helsestasjon for ungdom som er åpen èn ettermiddag i uka.

valdres