Seksjonsleder Kirurgi Kongsvinger

Sted
Kongsvinger (Kommune), Hedmark
Publisert
1. oktober 2019
Frist
20. oktober 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Seksjonsleder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vi søker etter en engasjert leder som kan videreutvikle kirurgisk sengeområde, i tillegg jobbe systematisk og langsiktig for utvikling av det kirurgiske tilbudet ved Divisjon Kongsvinger. Som seksjonsleder inngår man i kirurgisk lederteam.

Kirurgisk sengeområde med 29 senger er en del av kirurgisk avdeling, med øyeblikkelig hjelp og elektiv virksomhet innen generell kirurgi. Vi har i tillegg et medisinsk team bestående av generelle indremedisinske tilstander. Sengeområdet består av 29 årsverk og bemannes med sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter. Enheten er en læringsarena for studenter, med tett samarbeid med høyskolen i Hedmark

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har et overordnet faglig, strategisk, økonomisk, personal- og driftsmessig ansvar for enheten
 • Stillingsinnehaver er underlagt de forpliktelser og rettigheter som til enhver tid er nedfelt i gjeldende lov- og avtaleverk som gjelder for Akershus universitetssykehus
 • Enheten skal ledes i tråd med kirurgisk avdeling sine behov, vedtatte planer og rammer 
 • Som medlem av avdelingens ledergruppe skal seksjonsleder bidra til samlet måloppnåelse for Kirurgisk avdeling 
 • Delta aktivt i utvikling av pasientforløp for kirurgiske pasienter og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ledererfaring fra komplekse, kunnskapsintensive virksomheter/sektorer
 • Lederutdanning, fortrinnsvis med erfaring fra helse, eller villighet til å gjennomføre/delta på leder- og ledelsesutviklingstiltak i regi av foretaket 
 • Kjennskap til pasientadministrativt system DIPS
 • Kjennskap til GAT/Personalportalen
 • Interesse for generell kirurgi 
 • Gode norskkunnskaper 
 • Gode kommunikasjonsevner 

Personlige egenskaper

 • Ansvarlighet, helhetstenkende, utøve handlekraft, vise endringsvillighet, være inspirerende og kommuniserende i sin lederadferd 
 • Analytiske evner, systematisk, strukturert og evne til langsiktig tenking 
 • Evne til å fungere godt i team og samhandle med andre faggrupper 
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse 

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement 
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP 
 • Ledergruppe med fokus på forbedring og utvikling 
 • Mentorordning

   

Kontaktinformasjon:
Mette Anderssen
Avdelingsleder
926 56 175
mette.anderssen@ahus.no
 

Arbeidssted
Parkvegen 35
2212 Kongsvinger

 

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.