Seksjonsleder Medisinsk sengeområde

Sted
Kongsvinger (Kommune), Hedmark
Publisert
1. oktober 2019
Frist
23. oktober 2019
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Seksjonsleder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Det er ledig stilling som seksjonsleder ved medisinsk sengeområde.

Vi søker etter en engasjert leder som kan videreutvikle medisinsk sengeområde og i tillegg jobbe systematisk og langsiktig for utvikling av det medisinske tilbudet ved Divisjon Kongsvinger. Medisinsk sengeområde er en del av medisinsk avdeling, og som seksjonsleder inngår man i medisinsk lederteam.    

Medisinsk sengeområde har 29 senger og har hovedsakelig øyeblikkelig-hjelp-pasienter med indremedisinske diagnoser innen  hjerte, lunge, endokrinologi, generell indremedisin og slag, fordelt på 4 team. 

Sammen med Stavanger universitetssykehus er Kongsvinger sykehus kåret til årets slagenhet for god slagbehandling for 2017.

Sengeområdet bemannes med sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter. Enheten er en læringsarena for studenter, i tett samarbeid med høyskolen i Hedmark.

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har et overordnet faglig, strategisk, økonomisk, personal- og driftsmessig ansvar for enheten
 • Stillingsinnehaver er underlagt de forpliktelser og rettigheter som til enhver tid er nedfelt i gjeldende lov- og avtaleverk som gjelder for Akershus universitetssykehus
 • Enheten skal ledes i tråd med medisinsk avdeling sine behov, vedtatte planer og rammer
 • Som medlem av avdelingens ledergruppe skal seksjonsleder bidra til samlet måloppnåelse for medisinsk avdeling. Dette innebærer tett samarbeid med       indremedisinske leger og tverrfaglig team. 
 • Delta aktivt i utvikling av pasientforløp for medisinske pasienter   
   

Kvalifikasjoner

 • Sykepleierutdanning med minimum 2 års erfaring som sykepleier
 • Ledererfaring fra komplekse, kunnskapsintensive virksomheter/sektorer
 • Lederutdanning, fortrinnsvis med erfaring fra helse, eller villighet til å gjennomføre/delta på leder- og ledelsesutviklingstiltak i regi av foretaket
 • Kjennskap til pasientadministrativt system DIPS
 • Kjennskap til GAT/Personalportalen
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode norskkunnskaper  
   

Personlige egenskaper

 

 • Ansvarlighet, helhetstenkende, utøve handlekraft, vise endringsvillighet, være inspirerende og kommuniserende i sin lederadferd
 • Analytiske evner, systematisk, strukturert og evne til langsiktig tenking 
 • Evne til å fungere godt i team og samhandle med andre faggrupper
 • Evne til å få fram det beste i hver enkelt ansatt
 • Miljøskaper 
 • Løsningsorientert
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse  

 

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Ledergruppe med fokus på forbedring og utvikling
 • Mentorordning  

 

Kontaktinformasjon
Ann-Kristin Kneppen
avdelingsleder
62 88 73 15
ann-kristin.kneppen@ahus.no

  

Arbeidssted
Parkeveien 35,
2212 Kongsvinger

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør- og Nord Odal samt Nes kommune i Akershus. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.