Fagutviklingsjordmor

Sted
Narvik (Kommune), Nordland
Publisert
2. oktober 2019
Frist
27. oktober 2019
Sektor
Helseforetak
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved eventuell internt opprykk vil ordinær jordmorstilling i 3-delt turnus med arbeid minst hver 3. helg bli ledig.

Arbeidsoppgaver

 • I tillegg til ordinære jordmoroppgaver i vanlig drift i seksjonen, jobbe på oppdrag fra seksjonsleder med jordmor- og barnepleierfag
 • Koordinere obligatorisk simuleringstrening i akutte hendelser innenfor fagområdet føde-/gyn
 • Bistå i utarbeidelse av årlige handlingsplaner/målsetninger for føde- og barselseksjonen
 • Effektuere fagutvikling og implementering av kunnskapsbasert praksis besluttet av seksjonsleder/lederteam
 • Bistå med dokumentering og evaluering av faglige prosjekter og rapportere skriftlig til ledelsen
 • Bidra til å kvalitetssikre og utvikle jordmor- og barnepleierfaget
 • Aktivt implementere kunnskapsbasert praksis for å understøtte kvalitet i klinisk praksis
 • Bistå ledelsen i utarbeidelsen av faglige standarder, prosedyrer og behandlingslinjer innenfor eget fagfelt, og bidra til å videreutvikle praktiske rutiner og prosedyrer med bakgrunn i kunnskapsbasert praksis
 • Initiere og gjennomføre interne undervisningsopplegg og praktisk veiledning av jordmødre, hjelpepleiere, barnepleiere og studenter
 • Veilede personalet i bruk av elektronisk dokumentasjon, utføre oppgaver i rollen som superbruker i Partus og Docmap
 • Sammen med avdelingsjordmor ivareta nyutdannede jordmødre og barnepleiere, nytilsatte/vikarer med veiledning og undervisning i avdelingens prosedyrer/rutiner knyttet til praksis som går på fag.
 • Delta i eksterne fora knyttet opp mot UNN HF etter avtale med seksjonsleder
 • Fokus på etiske problemstillinger, kommunikasjon, pasient/brukermedvirkning

Kvalifikasjoner

 • Autorisert Jordmor 
 • Ønskelig med veiledningsbakgrunn
 • Gode kunnskaper i Doc Map og annet kvalitetsarbeid
 • Ønskelig med erfaring fra EPJ (DIps), Partus og andre systemer
 • Nødvendig med utmerkede norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevner

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særskilt bli vektlagt, da vi er en liten seksjon.
 • God til skriftlige og muntlige fremlegg
 • Utpreget teamarbeider, like å spille på lag med kollegene
 • Gode samarbeidsegenskaper, samtidig med ydmykhet
 • Motivasjon for slike arbeidsoppgaver gjennom initiativ og engasjement
 • Evne til å jobbe strukturert, nøyaktig og effektivt under tidspress
 • Legge UNNs verdier til grunn for alt du gjør
 • Være bevisst i din rolle som en konstruktiv samarbeidspartner 
 • Fleksibilitet når det gjelder nye oppgaver 
 • Initiativtaker og pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Høy grad av ansvarlighet, samlende og retningsgivende for seksjonen
 • Strukturert og effektiv samtidig som du kan holde blikket på flere områder

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre seksjon, der du også får mer ansvar
 • Medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • En arbeidsplass som er en IA-virksomhet
 • Et spennende lokalmiljø med variert kulturtilbud
 • 3-delt turnus med arbeid minst hver 3. helg

Kontaktinformasjon
Kari Fiske
Seksjonsleder
76968485

Arbeidssted
Sykehusveien 3,
8516 Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.