Sykepleier

4 dager igjen

Rekrutterer
Hemne kommune
Sted
Trøndelag, Midt-Norge
Publisert
2. oktober 2019
Frist
21. oktober 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Hemne kommune ligger i hjertet av Norge og venter på deg med sin storslåtte natur og trivelige miljø. Kommunen har en lang og variert kyst med flotte muligheter for fiske, rekreasjon og opplevelser, samtidig som det er kort vei fra skjærgården til høyfjellets turgleder. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd, bl.a. med videregående skole, handel og hotell. Fritidstilbudene er mangfoldig, vi har et aktivt idrettsmiljø, og kulturlivet blomstrer.

Fra 1. januar 2020 blir Hemne kommune, Halsa kommune og deler av Snillfjord kommune slått sammen til nye Heim kommune.

Kort om stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier i enhet Pleie og omsorg.

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet Pleie og omsorg består av institusjonsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, tjeneste for psykisk helsearbeid, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, institusjonskjøkken, avlastningstiltak for barn, drift av ulike omsorgsboliger, tiltak og tjenester for funksjonshemmede, trygghetsalarmer, hjelpemiddelformidling, omsorgslønn, personlig assistanse, dagsenter demente, aktivitetssenter, matombringing og merkantil avd. Enheten er bemannet med ca. 90 årsverk.

Enheten har høy faglig kvalitet og har gode resultater på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Enheten har god kapasitet, det er forholdsvis korte avstande, godt utbygd hjemmetjeneste og omsorgsboliger med bemanning. Det er en fleksibel tjeneste, der ressursene til enhver tid styres dit behovet er størst.

Enheten er organisert med enhetsleder, 4 seksjonsledere og 9 fagledere. Mestring står i fokus i hele organisasjonen og den ledes etter visjon "På lag mot felles mål".

Hjemmesykepleien holder til i flotte, nyoppussede lokaler samlokalisert med sykehjem, legesenter og øvrige tjenester i Pleie og omsorg. Hjemmesykepleien er inndelt i tre geografiske soner. Personalet har høy faglig kompetanse med hovedvekt på sykepleiere. Det jobbes etter mestringsprinsippet med fokus på hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering og helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH).

Stillingsbeskrivelse

 • Yte sykepleiefaglig bistand i brukers eget hjem ved kort eller langvarig sykdom
 • Arbeide forebyggende for å redusere pleiebehov og styrke egenomsorgen

Vi søker

Sykepleier som ønsker å jobbe i brukers eget hjem.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som sykepleier. ID-nummer/HPR-nummer bes oppgitt i søknaden
 • Videreutdanning på nøyskolenivå innen aldring og eldres helse/eldreomsorg
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlig skikkethet vil bli vektlagt.

Søkere uten videreutdanning på høyskolenivå i aldring og eldres helse/eldreomsorg kan bli vurdert. Det vil da være et krav at vedkommende er villig til å starte en slik utdanning senest innen to år. Videreutdanningen skal være gjennomført innen 4 år etter tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeids- og refleksjonsevner
 • Kunne fokusere på tverrfaglig samarbeid like mye som individ og fag
 • Kunne arbeide selvstendig mot definerte mål og ha gjennomføringsevne
 • Positiv til utvikling og endring
 • Godt humør og "stå-på"vilje

Vi tilbyr

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Tilsettingsvilkår

Lønn iht. hovedtariffavtale med 10 års lønnsansiennitet fra første dag. 

Arbeidstid: Turnus med arbeid hver 3. helg.

Det må framlegges politiattest av ny dato før tiltredelse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk. Se vår informasjons- og brukermanual "Slik søker du stilling i Hemne kommune", som ligger på kommunens hjemmeside under ledige stillinger. Det er viktig at du fyller inn alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet. Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.                               

Utlyst dato        02.10.2019                          
Vårref                425/2019-HTO

Kontaktperson

Hanne Tøndel, Seksjonsleder, mobil: 47641337, hanne.tondel@hemne.kommune.no

Ida Lernes Hansen, Seksjonsleder, mobil: 97603011, ida.hansen@hemne.kommune.no