Sykepleiere nattstillinger

5 dager igjen

Sted
Trondheim (Kommune), Trøndelag
Publisert
7. oktober 2019
Frist
22. oktober 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Om stillingen

Vi søker sykepleiere til to faste nattstillinger  på henholdsvis: 

54% stilling med arbeidshelg hver 4. helg   

63,38% stilling med arbeidshelg hver 3.helg

Bokollektivet gir et tilbud om heldøgns omsorg for personer med langtkommen kognitiv svikt, men som fortsatt er fysisk aktive. Avdelingen går over to etasjer med totalt 19 beboerrom. Det er en nattevakt per etasje. Avdelingen har stort fokus på personsentrert omsorg. Miljøbehandling er det viktigste verktøyet i møte med beboerne.
 

Vi tilbyr

 • God sykepleiefaglig dekning  
 • Fagutvikling via internundervisning og kurs
 • Sertifisert Livsglede sykehjem
 • Spennende og god arbeidsplass
 • Stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Velferdsgoder som treningsrom, solarium, utleieboliger og avtale med Curatorklinikken for fysioterapi/akupunktur
   

Kravspesifikasjon til stillingen

 • Autorisert sykepleier
 • Interesse/erfaring innen demensomsorg, både i forhold til yngre og eldre personer
 • Jobbe selvstendig
 • Faglig trygg og ansvarsbevisst
 • Gode evner til observasjon og dokumentasjon
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig


Generell informasjon

Kontaktperson: Marte Lund, mobil 98669668, avdelingsleder Bokollektiv.

Lønn over tariff. Grunnlønn starter på 8 års ansiennitet, kr. 460 000,- per år, pluss nattevaktstillegg kr. 10 000,- 

Pensjonsordning i KLP.

Vennligst oppgi minst 2 referanser. Autorisasjon, attester og tjenestebevis legges fram ved intervju.
 

Om oss

Trondhjems Hospital er en ideell stiftelse fra 1277. Stiftelsen har driftsavtale med Trondheim kommune for helse- og omsorgstjenestene. Vårt tjenestetilbud består av sykehjem, bokollektiv for personer med demens, dagsenter, bo- og aktivitetstilbud for yngre personer med demens, heldøgns omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester til omliggende boliger.

Stiftelsen har en frivilligsentral og et kjøkken som driver kafè og cateringvirksomhet, vaktmesteravdeling, husøkonomavdeling og administrasjon. Her er 220 ansatte som gir tjenester til ca 150 brukere hver dag. Vi har god dekning av fagpersonell, jobber tverrfaglig og er opptatt av fag og kvalitet.

Grunnleggende verdier ved Trondhjems Hospital er: glede, respekt og omtanke.