Sykepleiere/vernepleiere

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
7. oktober 2019
Frist
1. november 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sykepleiere/vernepleiere natt
 
Ved Akuttpsykiatriskdøgnenhet, Voksenpsykiatrisk avdeling er det ledig 4 faste 66 % stillinger som sykepleier/vernepleier, natt, arbeid hver 3. helg.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.
 
Akuttpsykiatriskdøgnenhet er en lukket enhet med ansvar for alle øyeblikkelig hjelp innleggelser i Diakonhjemmet sektor. Vi tar i mot alle voksenpsykiatriske pasientkategorier, bl.a. alvorlig depresjon, personlighetsforstyrrelser, bipolar lidelse, mani, psykoser og schizofreni. Samtidig rus og utageringsproblematikk kan være en del av hverdagsbildet.   
   
Vi samarbeider nært med andre sykehus og med egen alderspsykiatriskavdeling og BUP-Vest, samt bydelene vi betjener; Frogner, Vestre Aker og Ullern.
 
Fagmiljøet ved Voksenpsykiatrisk avdeling er aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.
 

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar på natt, herunder ansvar for medikamenthåndtering
 • Observere pasientenes helsetilstand/sykdomsutvikling - og om nødvendig iverksette aktuelle tiltak
 • Gi helhetlig omsorg og pleie
 • Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid


Kvalifikasjoner

 • Treårig sykepleier- eller vernepleierutdanning
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel
 • Interesse for sykepleie / vernepleiere til med pasienter med alvorlig psykisk lidelse i akuttfase
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet


Personlige egenskaper

På grunn av arbeidets art og sammensetning av personalgruppe oppfordres mannlige sykepleiere til å søke. Vi ønsker oss medarbeidere med gode samarbeidsevner og som bidrar til et godt arbeidsmiljø. 
 

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig miljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Veiledning /undervisning

 Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon. Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

 Dokumentasjon på utdanning, autorisasjon (hvis det kreves), relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

 

Kontaktinformasjon
Henning Meling
Enhetsleder
22029910
 

Arbeidssted
Forskningsveien 7,
0373 Oslo
 

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Lignende jobber

Lignende jobber