Avdelingssykepleier

Sted
Fagernes, Nord-Aurdal
Publisert
8. oktober 2019
Frist
30. oktober 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Leder, Sykepleier
Arbeidsfelt
Avdelingssykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved virksomhet Omsorg og rehabilitering er det ledig:

1 x 100 % fast stilling som avdelingssykepleier fra 02.01.2020 

Ditt arbeidsted vil være institusjon Fagernes med beliggenhet på Valdres Lokalmedisinske senter. Det er en institusjonsavdeling med 30 plasser. Der ytes korttid-/rehabiliteringsopphold, langtidsopphold og avlastning.
Du skal være en del av et lederteam bestående av fire avdelingssykepleiere, kjøkkensjef og virksomhetsleder.
Du vil delta i samhandling omkring institusjons- og hjemmebaserte tjenester og ser viktigheten av gode pasientforløp. Du vil ha en viktig rolle i utformingen av kommunens helse- og omsorgstjenester. Lederteamet arbeider etter forankring i kommunens planverk og målsettinger hvor faglighet, proaktiv ledelse, myndiggjøring og livsglede er viktige stikkord.

 

Arbeidsoppgaver

 • Fag- og personalansvar i egen avdeling.
 • Rapporteringsansvar til virksomhetsleder på økonomi på eget ansvarsområde.
 • Ledelse for ordinær tjenesteproduksjon.
 • Videreutvikle enhetens arbeids- og fagmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Lederutdanning, eller ønske om å ta utdanning etter ansettelse.
 • Praksis fra kommunehelsetjenesten.
 • En tydelig og inkluderende lederstil.
 • Gode kommunikasjonsevner, god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Evne til å myndiggjøre, motivere, veilede og videreutvikle dine medarbeidere.
 • Evne til å arbeide strukturert.
 • I tillegg til kunnskap om gjeldende lovverk, er det en fordel å ha kjennskap til dokumentasjonsprogrammet Profil og turnusprogrammet Ressursstyring.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en handlekraftig, engasjert og målrettet leder som ønsker å lede en avdeling som preges av høy grad av faglighet, fleksibilitet og grundighet.
Vi søker en person som har særskilt interesse for ledelse, somatikk og geriatri og som har kjennskap til kommunale institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Kommunen har et stort fokus på rehabilitering og potensialet i hver enkelt pasient, samt å sørge for livsglede i hverdagen for alle våre pasienter i institusjon og omsorgsbolig.  Du må kunne jobbe selvstendig, være innovativ og prosessorientert og fungere godt i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Kommunale pleie -og omsorgs-tjenester er under stadig utvikling og du må være innstilt på at endringer i struktur og arbeidsoppgaver kan forekomme. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og et miljø som jobber sammen mot felles mål.  Du vil ha stor handlefrihet innenfor gitte rammer og mulighet for å påvirke egen arbeidssituasjon. Vi har et inkluderende arbeidsmiljø som preges av godt humør og omsorg for hverandre. Du vil være en del av et lederteam som er åpne, støttende og rådgivende. Vi har kantine med mulighet for å kjøpe seg mat og drikke og hvor vi avholder felles lunsj.

Vi har gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknaden kan også bli vurdert i fht. andre tilsvarende stillinger ved avdelingen som blir ledige innen søknadsfristens utløp eller som følge av interne endringer.
Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.


Kontaktinformasjon
Eirunn Bjørkheim
Virksomhetsleder
906 04 645


Arbeidssted
Garlivegen 14,
2900 Fagernes
Norge

 

Omsorg og rehabilitering yter institusjons- og hjemmetjenester til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.Virksomheten har sykehjemsplasser, hjemmesykepleie, fysio- og ergoterapitjenester, kommunalt hjelpemiddellager samt kjøkkendrift og kantine. Tjenestene er i hovedsak lokalisert i Valdres Lokalmedisinske Senter (VLMS) på Fagernes. I VLMS finnes også spesialisthelsetjenester og regionale helse- og omsorgstjenester. I tillegg er Aurdal omsorgssenter med ansvar for demensomsorgen en del av virksomheten.