CatoSenteret søker sykepleier i 100% fast stilling fra 1.1.2020

1 dag igjen

Sted
Vestby (Kommune), Akershus
Publisert
10. oktober 2019
Frist
21. oktober 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ønsker du å jobbe med rehabilitering og være medspiller i brukerens rehabiliteringsprosess?

Liker du å være i et utviklende miljø hvor du har mulighet for å påvirke tilbudet til brukeren ut ifra faglige dokumenterte begrunnelser? Liker du å være i et miljø hvor læring, utvikling og selvstendig arbeid er praksis? Da synes vi at du skal søke på denne stillingen.

CatoSenteret (etablert 1998) ligger idyllisk plassert i Son (Vestby Kommune) med utsikt over Oslofjorden. Senteret er med sine 85 døgnplasser og opp til 40 dagplasser et av landets største private rehabiliteringssentre. Senteret har fra 1.1.2015 løpende avtale med Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF. Vi mottar brukere henvist fra spesialisthelsetjenesten og fra fastleger.

CatoSenteret har i dag ca.100 ansatte fordelt på 3 kliniske avdelinger (MR1, MR2 og MR3) og Stab. Senteret er tilknyttet Hovedorganisasjonen Virke og er medlem i Virke Rehab.

Egen mestring i rehabilitering står sentralt i vårt tverrfaglige arbeid. Dette er kjennetegnet gjennom brukerens ansvar i egen rehabilitering og fokus på tett samarbeid mellom bruker og rehabiliteringsteam. Vi arbeider helhetlig med utgangspunkt i ICF-modellen, og inn mot sømløse overganger i behandlingskjeden. Rehabiliteringsteamet er derfor ofte engasjert i forkant av et opphold og i overføringen til hjemme- og arbeid/skolesituasjon.

Vårt verdigrunnlag er:

Faglighet – Fellesskap – Forutsigbarhet – Fleksibilitet - Forståelse

 

Brukergruppene på CatoSenteret:

 • Nevrologi og nevrologiske sykdommer.
 • CFS/ME opp til 18 år.
 • Barn og unge, unge voksne, uavhengig av diagnose opp til 30 år.
 • Kreft.
 • Personer med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling inkl. organtransplantasjoner og brannskader.
 • Arbeidsrettet rehabilitering.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er for tiden tilknyttet Medisinsk Rehabilitering 2 (MR 2) innen ytelsene nevrologi og nevrologiske sykdommer. Stillingen har todelt vaktordning (dag- og kveldsvakter). Det er helgejobb hver 4 helg.

MR 2 har diagnoseytelsene:

 1. Nevrologi og nevrologiske sykdommer
 2. Personer med komplekst sykdomsbilde med behov for sømløs rehabilitering etter sykehusbehandling inkl. organtransplantasjon og brannskader.

På avdelingen har vi følgende særfaglige profesjoner: Sykepleiere, psykiatrisk sykepleier og sexolog, fysioterapeuter, ergoterapeut, logoped, lege, oppfølgningskonsulent og idrettspedagoger. På huset har vi også psykologer, onkologisk sykepleier, karriereveileder, ernæringsfysiolog, fritidsleder og miljøterapeut.

Du vil inngå i et tverrfaglig team som i samarbeid med bruker følger brukers mål for oppholdet.

Ønskede Kvalifikasjoner

 • Vi søker en person som brenner for faget sitt og som synes det å jobbe i et tverrfaglig miljø der ulike kompetanser og kvalifikasjoner i teamet kommer til uttrykk i den enkeltes rehabilitering er spennende.
 • Du må gjerne ha videreutdanning som nevrologisk sykepleier, men dette er ikke et krav. Din interesse for feltet er det viktigste.
 • Du må gjerne ha erfaring fra andre helseinstitusjoner med tverrfaglig samarbeid, men dette er heller ikke et krav.
 • Ønske om å jobbe kunnskapsbasert og i refleksiv praksis
 • Fordel med interesse for eller erfaring med ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Interessert i å utvikle tilbudet slik at vi alltid leverer beste praksis
 • Kunne håndtere en arbeidsdag som ikke alltid er helt forutsigbar
 • Være interessert i hver enkelt bruker og sammen med brukeren finne veien videre

Vi stiller krav til norsk autorisasjon og at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Stillingen tilknyttes CatoSenteret, det betyr at man ved må påregne at man skal kunne ivareta alle diagnosegrupper.

Vi tilbyr:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i tverrfaglig miljø.
 • Stort faglig fokus.
 • Et dynamisk senter i stadig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Gratis egentrening i og utenfor arbeidstid.
 • Lønn- retningsangivende etter tariffavtale (VIRKE).

CatoSenteret legger vekt på mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Dersom en internt ansatt søker stillingen og blir ansatt, vil søknader på denne stillingen kunne bli vurdert opp mot evt. lignende ledig stilling ellers i bedriften. Vi ber i den sammenheng om at søkere oppgir om søknaden kun gjelder stillingen ved gitt avdeling eller også eventuelt andre stillinger i organisasjonen.

Ved ansettelse gjelder 6  måneders prøvetid.

Ønsker du å vite mer om stillingen eller har spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Susanne Carlsen, mobil: 98295610  

Søknadsfrist: 21.10.19

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til stilling@catosenteret.no.

Merkes: Sykepleier MR2

Siden CatoSenteret gir rehabiliteringstilbud til barn og unge vil tilfredsstillende politiattest kreves fremlagt ved tiltredelse, den skal ikke vedlegges søknaden.

Besøk senterets hjemmeside www.catosenteret.no, se vår YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=YD0wZhtCJ60 eller besøk våre Facebooksider https://www.facebook.com/CatoSenteret for mer informasjon.

Søk på CatoSenteret søker sykepleier i 100% fast stilling fra 1.1.2020

Har du allerede lastet opp en CV? Logg på for å søke umiddelbart

Søk

Last opp fra datamaskinen din

eller importér fra lagring i nettskyen

Din CV må være et .doc, .pdf, .docx, .rtf, og ikke større enn 1Mb


4000 tegn igjen

Annen markedsføringskommunikasjon

Vi ønsker å sende deg informasjon om stillinger og tjenester fra Sykepleienjobb.no via e-post.

Alle e-poster inneholder en kobling i bunnteksten som gjør at du når som helst kan stoppe abonnementet


Når du søker på en stilling, vil vi sende søknaden din til den navngitte bemanningskonsulenten, som kan kontakte deg. Ved å søke på en stilling på Sykepleienjobb.no godtar du våre vilkår og betingelser og retningslinjer for personvern. Du skal aldri bli bedt om å oppgi bankkontoopplysninger. Send oss en e-post hvis dette forekommer. Du vil aldri bli bedt om å oppgi bankkontoopplysninger. Hvis dette skjer, ber vi om at du sender oss en e-post.

Lignende jobber

Lignende jobber