Sykepleier - Prestøyhjemmet, avd. Solgløtt

1 dag igjen

Sted
Sør-Varanger, Finnmark
Publisert
23. oktober 2019
Frist
17. november 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

Kort om stillingen

Ledig stilling i 89,20% som sykepleier ved Prestøyhjemmet.
Turnus er per tiden natt, og stillingen har arbeid 3 av 6 helger.

Enhet

Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng) er også lokalisert på denne avdelingen. Det er 16 plasser tilknyttet avdelingen. Avdelingen har et ungt og kompetansesterkt miljø med stort fokus på hverdagsrehabilitering, og her vil du møte et bredt spekter av faglige utfordringer. Avdelingen har nært samarbeid med de øvrige kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten.

Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatiske langtidsavdelinger og en skjermet avdeling for personer med demenssykdom.

Hovedarbeidsoppgaver

Som sykepleier hos oss arbeider du aktivt i tverrfaglig samarbeid med lege, fysioterapeut, ergoterapeut og annet personale for å fremme helse og bidra til at pasienten når sine rehabiliteringsmål. Dine oppgaver vil være oppfølging og utøve direkte sykepleie til pasientene, og veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer.

Kvalifikasjoner

• Norsk autorisasjon som sykepleier.
• Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:
• Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
• Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Sør-Varanger kommune har en egen lønnsstige for deg som sykepleier, som sikrer en startlønn på 500.000,-, og et påslag på kr. 40.000,- ved 10- og 16 års ansiennitet.

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;
Ansiennitet: 0 - 9 års ans. 10 års ans. 16 års ans.
Årslønn: 500 000,- 540 000,- 545 000,-

Spørsmål om stilling

Lene Nilsen Holte
Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 75 58

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Om Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.

Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale

for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.