Leder - sterilsentralen

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
23. oktober 2019
Frist
3. november 2019
Sektor
Privat
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Administrasjon
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.
 

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg diakonale sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals.
Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. 

Er du kvalitetsbevisst og har ledererfaring? Har du interesse for hygiene og kjennskap til kvalitetssystemer? Da kan du være den vi søker. 

Da vår dyktige leder går over i ny stilling, søker vi hennes erstatter: 

Leder for sterilsentralen - 100 prosent fast stilling, dagtid. 

Sterilsentralen er lokalisert i operasjonsavdelingen i lyse og trivelige lokaler. Avdelingen jobber for høy kvalitet, innovasjon og utvikling. Moderne teknologi gir full sporing på instrumenter og behandlingsprosesser. Enheten består av en leder som har ansvar for drift, fag og delegert personalansvar, sammen med en assisterende leder som er operasjonssykepleier. Personalgruppen består av sykepleiere og helsefagarbeidere. Alle er sertifiserte som sterilteknikere da avdelingen har Do-Best nettbasert opplæringsprogram for de ansatte. Stillingen som leder for sterilsentralen ligger administrativt under leder av operasjonsavdelingen. Det er en selvstendig stilling, men er nært knyttet opp til operasjonsavdelingen, medisinskteknisk avdeling og driftsingeniører.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at kvalitetskrav oppfylles i henhold til lov, forskrifter og standarder
 • Kvalitetsforbedrende arbeid i samarbeid med autorisert testperson
 • Kvalitetssikring av enhetens virksomhet gjennom å initiere til opplæring og utarbeidelse av kvalitetssystemer
 • Aktivt bidra til at faglig engasjement og kompetanse kommer enheten og avdelingen til gode
 • Veiledning og undervisning i forhold til øvrig personell 
 • Delegert personalansvar for sterilsentralens personalgruppe 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i helse- eller biologiske fag
 • Videreutdanning i hygiene, smittevern, operasjonssykepleie, mikrobiologi, folkehelse eller annen relevant utdanning, er en fordel
 • Ledererfaring- / kompetanse er en fordel
 • Teknisk- og IKT interesse er en fordel
 • Engasjement og interesse for fagfeltet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode språkferdigheter er viktig i et fag med mange detaljer 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktig og pålitelig
 • Strukturert og effektiv
 • Engasjert og engasjerende
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Må trives i et aktivt og tidvis hektisk miljø 

Vi tilbyr:

 • Faglig spennende stilling i en avdeling preget av kvalitet og innovasjon
 • Utfordrende og selvstendig arbeid i et stabilt og godt arbeidsmiljø
 • Et aktivt og spesialisert fagmiljø under stor utvikling
 • Godt utstyrte, lyse og flotte lokaler
 • Gode muligheter for kurs og faglig påfyll
 • Fire ukers fellesferie
 • Fri alle helger og høytider
 • Opplæring og oppfølging vil bli gitt
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger 

Ønsker du flere opplysninger kan du kontakte: 

Camilla Levin – 96092751 eller  Ellen-Marie R. Teigen - 96092757.

Referansenr. 2019-164.