Førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie)

Rekrutterer
NTNU
Sted
Gjøvik (By), Oppland
Publisert
25. oktober 2019
Frist
30. november 2019
Sektor
Stat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

På NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.
 

Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik er det ledig to faste 100 % stillinger som førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie).

Stillingen er administrativt tilknyttet Instituttet og er i hovedsak knyttet til studieprogrammet bachelor i sykepleie. 

Stillingsinnehaver rapporterer til Fagenhetsleder for sykepleie.
 

Ansvarsområde

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

  • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
  • deltakelse i administrativt arbeid

Den som ansettes må påregne å måtte bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved Instituttet.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.
 

Kvalifikasjonskrav

Førstelektor:  

Til stillingen som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal tillegges stor vekt.  

Universitetslektor:  

Til stillingen som universitetslektor kreves oppnådd mastergrad eller tilsvarende innen sykepleie og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis eller dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang.  

Andre kvalifikasjoner:

  • søkere må ha mastergrad
  • søkere må ha autorisasjon som sykepleier, samt relevant yrkeserfaring som sykepleier, fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten
  • søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
  • det er en fordel om søkeren kan disponere egen bil i forbindelse med veiledning og vurdering av studenters praksisstudie

Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må være dokumentert. Dersom dette ikke kan dokumenteres, pålegges den som ansettes å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.  

Vi viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen.  NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA.

Personlige egenskaper

• god samarbeidsevne samt evne å jobbe godt selvstendig
• arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
• god formidlingsevne
• innovativ innenfor læringsmetodikk og veiledning

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 
 

Vi tilbyr

  • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
  • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
  • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som førstelektor kode 1198 lønnes normalt fra brutto kr. 573 100,- til kr. 704 900,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. (gjelder også førstelektor)

Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes normalt fra brutto kr. 496 100,- til 615 900,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. For denne stillingen oppfordrer vi særlig menn til å søke. I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Fagenhetsleder Kari Kirkbakk Fjær, tlf. 61 13 53 66/ 657 96 267, e-post kari.fjar@ntnu.no.   

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/176953
  
Søknadsfrist: 30.11.2019

 

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 120 ansatte, faglig fordelt på fire enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for helse, teknologi og samfunn, Senter for omsorgsforskning, øst og Senter for simulering og pasientsikkerhet. Særlige områder som prioriteres er forskning innen pasientsikkerhet, klinisk sykepleie, folkehelsevitenskap, helse- og omsorgstjenesteforskning samt utdanningskvalitet.