Sykepleiere, faste stillinger og vikariater

Rekrutterer
Nes Kommune
Sted
Nes, Akershus
Publisert
25. oktober 2019
Frist
11. november 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast, Vikar
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Nes sykehjem har ledighet i flere faste stillinger og vikariater.

Nes kommune har en målsetning om høy etisk standard med god forankring hos medarbeidere, som er kjennetegnet av våre felles verdier, nærhet, engasjement og synlighet. Sykehjemmet har 118 sengeplasser fordelt på 4 avdelinger.

Avdeling 2A har ledig 4 stk 80% faste stillinger.

Avdelingen har en gruppe med 10 plasser tilrettelagt for demente, og to grupper med totalt 19 somatiske plasser. 2 av de ledige stillingene er på gruppe for demente pasienter, og to er på gruppe for somatiske langtidspasienter.

Avdeling 3B har ledig 2x60% fast nattstilling, og 100% dag/ kveld vikariat med mulighet for fast tilsetting.

Avdeling 3B har 5 avlastnings- rulleringsplasser og 24 somatiske plasser. 
I tillegg til varierte korttidsplasser vil avdelingen ha kompetanse på kognitiv svikt og rus-psykiatri problematikk. Etablert sykepleiefaglig miljø på gruppen og i avdelingen. 

Avdeling 1CDE har ledig 3x60% natt, hvorav to vikariater og en fast, samt 80% dag/ kveld vikariat med mulighet for fast stilling.

Avdeling 1CDE består av tre grupper med 10 pasienter på hver gruppe. Avdelingen har 10 langtidsplasser, resten er fordelt på rehabilitering, korttid og palliasjon, i tillegg til kommunens KAD.

Miljøet på sykehjemmet er både faglig og sosialt meget godt, der vi fokuserer på godt samarbeide, selvbestemmelse og god pleie. Vi har daglig tett samarbeide bl.a med fysio- og ergoterapitjenesten (samlokalisert med oss), kreftkoordinator og legevakt. Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenesten. Du bør like å jobbe selvstendig samtidig som du bidrar til at hjelp og tjenester til pasientene er koordinert og helhetlig. Du blir del av et team hvor samarbeide, trygge læringsprosesser og gode relasjoner er i fokus.

På alle vaktskift er det minst to sykepleiere, hvilket også er med på å sikre det faglige miljøet.

Ved ekstern rekruttering til de faste stillingene, gis tillegg til årslønn på kr. 20 000 ut over garantilønn.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres etter gjeldende krav og retningslinjer
 • Dokumentere og rapportere
 • Iverksette og påse at tiltak, oppfølging og dokumentasjon er faglig forsvarlig
 • Tverrfaglig samarbeide mellom ulike arbeidsgrupper og omsorgsnivå
 • Være fleksibel til å også kunne utføre andre relevante arbeidsoppgaver

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • For 1CDE er det ønskelig med erfaring innen oppfølging av rehabiliterings pasienter, palliativ pleie og/eller KAD
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Kan dokumentere gode sykepleiefaglige ferdigheter
 • Ryddig, strukturert og systematisk
 • Gode samarbeidsevner, er positiv, trygg og engasjert
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Kan takle uforutsigbare hverdager
 • Personlig egnethet vektlegges

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

 

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
   
 • Minst to referanser må oppgis
   
 • Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
 • Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
   
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
 • Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

Arbeidssted

Hagaskogvegen 19                                                                                                    2151 Årnes

Kontaktinformasjon

Kenneth Fagerheim                                                                            Avdelingsleder 1CDE                                                                                                    63 91 14 15 / 92 60 48 05                                                                          

Elin Byrkjedal                                                                                                          Avdelingsleder 3B                                                                                                        913 89 911

Vivian Synnøve Halmrast                                                                                            Avdelingsleder 2A                                                                                                          955 22 807

Søknadsfrist 11.11.2019 

Lignende jobber

Lignende jobber