Helsesykepleier/Sykepleier 50% fast stilling

Rekrutterer
Drammen kommune
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
25. oktober 2019
Frist
22. november 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Helsesøster, Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid

Smittevernkontoret har ledig 50% fast stilling, med oppgaver som i hovedsak er knyttet til helsetjenester for flyktninger. 

 

Flyktninghelsetjenesten er en del av Smittevernkontoret i Drammen. Fra 01.01.20 vil vi i Nye Drammen være en del av Samfunnsmedisinsk avdeling. Smittevernkontoret har ansvar for migrasjonshelsetjenester til voksne med  fokus på bosatte flyktninger og familiegjenforente i integreringsfasen. Vi har ansvar for tuberkulosescreening og oppfølging i forhold til smittsomme sykdommer og smittevern i kommunen. Det gis også tilbud om vaksiner og reisemedisinsk veiledning.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse - og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4. Attest kreves kun av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Helseoppfølging av bosatte flyktninger i tett samarbeid med Flyktningtjenesten
 • Bidra i kartlegging av bosatte flyktningers helsetilstand og omsorgsbehov
 • Utvikle tjenesten i samsvar med gjeldende veileder og planverk i kommunen
 • Delta i smittevernarbeid, vaksinering og annet arbeid i avdelingen ved behov 

Kvalifikasjoner

 • Helsesykepleier/sykepleier
 • Minimums 5 års arbeidserfaring
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor kultur og migrasjonskunnskap og/eller psykisk helse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra arbeid med flyktninger
 • For søkere med annen utdanning enn norsk kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikkeskandinaviske søkere. 

Personlige egenskaper

 • Er strukturert og tydelig
 • Har god gjennomføringsevne 
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø
 • En organisasjon som gir rom for nytenkning
 • God pensjonsordning 
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ 

Arbeidssted:

Schwartzgate 6,                                                                                                       3043, Drammen

Kontaktinformasjon:

Anette Solvang                                                                                                Avdelingsleder Smittevernkontoret                                                                          93 28 37 32

John David Johannessen                                                                                 Påtroppende leder Samfunnsmedisinsk avdeling                                              95 28 91 70

 

Lignende jobber

Lignende jobber