Sosionom - Akuttpost sør

Sted
Tromsø (Kommune), Troms
Publisert
30. oktober 2019
Frist
8. desember 2019
Sektor
Helseforetak
Arbeidsfelt
Annet
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ønsker du en spennende, krevende og utfordrende jobb der ingen dager er like? Vil du jobbe med psykiatriske pasienter i den mest akutte fase?

Hos oss er vi i kontinuerlig utvikling og endring for å møte kravene som stilles til oss, og stillingen vil kunne gi deg faglig utvikling. Du vil jobbe i et fagmiljø sammen med dedikerte kolleger med fokus på pasienten. Dette er en stilling hvor du som medarbeider vil tilegne deg god kunnskap og kompetanse.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken. Psykiatrisk avdeling består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon.

Akuttpsykiatrisk seksjon har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Seksjonen er nylig samlokalisert i nyoppussede lokaler og står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner. Seksjonen ledes av tverrfaglig lederteam, for tiden bestående av seksjonsleder, enhetsledere, overlege og psykolog.

Akuttpsykiatrisk seksjon består av:
• Akuttpost Nord med 13 døgnplasser
• Akuttpost Sør med 9 døgnplasser
• Akuttpost Tromsø med 12 døgnplasser
• Psykose- og rusenheten med 11 døgnplasser

Akuttpost sør har ledig stilling for sosionom med relevant videreutdanning. 

Akuttpost Sør har 9 døgnplasser og ivaretar øyeblikkelig-hjelp-funksjon for opptaksområdet kommunene Midt Troms. Sør Troms og deler av Ofoten. Behandlingen består av et strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell behandling. Vi tar i hovedsak imot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, men har også enkelte planlagte innleggelser. Vi behandler/utreder hovedsakelig pasienter med psykoser, affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.

Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet og pasientgruppa, er positiv, nysgjerrig og arbeidsom. Personlig egnethet og erfaring vil bli særskilt vurdert, sammen med god muntlig og skriftlig formidlingsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Som sosionom vil du være et viktig medlem og bidragsyter av sosialfaglig kompetanse i våre tverrfaglige behandlingsteam, i et nært og godt samarbeid med pasient, pårørende og øvrige kolleger på enheten. Som sosionom vil det forventes at du holder frem det sosialfaglige perspektivet og at helhetstenkning rundt pasientsituasjon fremmes.
 • Oppfølging av det sosialfaglige arbeidet ved enheten, med særlig oppmerksomhet mot hvilke pasienter som har et behov for oppfølging av sosionom, herunder økonomi, bolig og samarbeid med øvrige ledd i behandlingskjeden; slik som innsøkende instans, kommunehelsetjenesten og de tre SPH (Senter for psykisk helse) i vårt opptaksområde. Det utadretta arbeidet foregår både på telefon, ved bruk av elektronisk kommunikasjon (PLO-meldinger), og videokonferansemøter. Noe reisevirksomhet kan forekomme.
 • Fokus på pasientforløp og pasientbehandling basert på kunnskapsbaserte faglige anbefalinger og et tverrfaglig samarbeid
 • Bidra inn i det miljøterapeutiske arbeidet ved enheten ved vurdert behov
 • Sosionomene i seksjonen er tiltenkt å inneha oppgaver som forløpskoordinator i forhold til pakkeforløp, og sosionomen er en sentral person i arbeidet med implementering av pakkeforløp og andre relevante forbedringsarbeid.
 • Det må også påregnes en andel sosialfaglig arbeid i de andre enhetene i akuttpsykiatrisk seksjon.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sosionom
 • Relevant videre- eller etterutdanning er ønskelig.
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten som sosionom er en fordel.
 • Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.  

Personlige egenskaper

 • Engasjement, nysgjerrighet og evne til å ta initiativ til oppgaver
 • Ønske og evne til å få frem et helhetlig bilde av pasientens livssituasjon
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og evne til omstilling
 • Ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et spennende faglig miljø der tverrfaglig samarbeid og gode kollegiale relasjoner vektlegges.
 • Opplæring av nyansatte, fast opplegg for internundervisning og temadager
 • Faglig utvikling
 • Arbeidstid er på dagtid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster  
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV) 


Kontaktinformasjon
Siv-Hege Fagerheim
Seksjonsleder
90418391

Rakel M. Tobiassen
Enhetsleder
776 27620
rakel.tobiassen@unn.no

 

Arbeidssted
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø
Norge
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.