Sykepleier med videreutd. i psykisk helsearbeid

3 dager igjen

Rekrutterer
Modum Bad
Sted
Modum, Buskerud
Publisert
4. november 2019
Frist
17. november 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Heltid

Har du interesse for familiebehandling? Da kan du bli vår nye kollega! Ved Avdeling for familiebehandling har vi nå ledig et vikariat fra 01.12.19 til 10.07.20 med mulighet for fast ansettelse eller forlengelse.

Behandlingstilbudet er del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er rettet mot par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykisk lidelser hos en eller flere parter. Innleggelse tar utgangspunkt i de voksnes problematikk. Avdelingen har innlagt 9 – 10 par eller familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.


Behandlingsmodell

Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming som inkluderer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger.
Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.


Tverrfaglighet

Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og et tverrfaglig behandlingsteam.


Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger det å ha miljøterapeutisk oppfølging av enkelt familier, samt delta i gruppeaktiviteter og i par-og familieterapisamtaler. I tillegg til somatiske oppgaver og medikament håndtering.Engasjement, samarbeidsevne og kompetanse
Vi søker en engasjert og dyktig psykiatrisk sykepleier med gode samarbeidsevner. Det legges vekt på arbeidserfaring og personlig egnethet.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen
 

Kvalifikasjoner:

  • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, men sykepleier med annen videreutdanning og erfaringsbakgrunn kan søke
  • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
  • Personlig egnethet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø vektlegges


Vi kan tilby:

  • En meningsfull og krevende arbeidshverdag i et godt kollegialt miljø
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
 

Kontaktperson:

Nestleder Per Bjørnar Halås tlf. 905 28 816/32 74 97 00 eller PerBjornar.Halas@modum-bad.no

Søknadsfrist: 17. november 2019

Stillingstype:

Stillingen er et vikariat fra 01.12.19 til 10.07.20 med mulighet for fast ansettelse eller forlengelse.

Tiltredelse: 1. desember 2019

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kildehuset formidling og forebygging med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!