Helsesøster - 3-årig engasjement

Rekrutterer
Nordkapp kommune
Sted
Nordkapp
Publisert
23. januar 2017
Frist
19. februar 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Forebyggende avdeling for barn og unge – FABU har ledig 3 årig engasjement som Helsesøster
 
I forbindelse med bosetting av flyktninger i Nordkapp kommune opprettes det 100% stilling som helsesøster. Stillingen er et engasjement på 3 år med mulighet for fast ansettelse. Stillingen omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot flyktningebarn 0- 20 år og deres familie i helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 
Forebyggende avdeling er organisert under oppvekst og kultur. Avdelingen består av  barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og PPT.  Forebyggende avdeling er organisert med  felles leder og fagansvarlige for de ulike tjenestene.
 
Det gis  kompetanseheving ifht flyktningers fysiske og psykiske helse, samt mulighet for hospitering hos flyktninghelsesøster. 
 
Nordkapp kommune kan tilby:

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Helsekartlegging
 • Smittevern
 • Vaksinasjon
 • Oppfølging, veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid 

Utdannelse/erfaringer:

 • Utdannet helsesøster
 • Sykepleier med forbehold om å påbegynne utdanning som helsesøster.
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse for ansvarsområdet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, her under vilje og evne til tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og eksternt med aktuelle samarbeidspartnere 
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet 
 • Evne til fleksibilitet, nytenkning og kreativitet i en hektisk arbeids hverdag 
 • Personlig egnethet 

Nedskriving av studielån så lenge Stortinget bestemmer det
Ved tilsetting må det legges fram politiattest.
 
Søknad sendes via Jobbnorge: ID 133116
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Leder for FABU: Anne Berit Eriksen tlf. 784 76579 
Fagansvarlig helsesøster: Audhild Andreassen  tlf 784 76671
 
Søknadsfrist: 19. februar 2017.