Ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i bacheloravdelingen

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
20. mars 2017
Frist
19. april 2017
Sektor
Privat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i bacheloravdelingen Førsteamanuensis/førstelektor – fast 100% stilling.

Ved Lovisenberg diakonale høgskole – avdeling for bachelor i sykepleie – er det ledig  fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Tiltredelse 01.08.2017 eller etter nærmere avtale. 

LDH utdanner sykepleiere som skal tilfredsstille helsetjenestens behov, krav og forventninger til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Høgskolen legger vekt på å utdanne sykepleiere som skal bidra til å øke kvaliteten på helsetjenester. LDH har fokus på sårbare og underprioriterte grupper i samfunnet og tilbyr en verdibasert utdanning forankret i en diakonal fagtradisjon.

Bacheloravdelingen har ca. 700 studenter og 40 ansatte og legger vekt på å tilby god forskningsbasert utdanning. 

Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.

                                                                           

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning
 • Eksamensarbeid og evaluering knyttet til studieprogrammet
 • Veiledning av studenter i praksis og i ferdighetssenter
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og kvalitetssikring av LDHs utdanningstilbud
 • Bidra i forskning og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning. Pedagogisk utdanning må eventuelt gjennomføres i løpet av to år
 • Klinisk kompetanse
 • Erfaring med undervisning, veiledning og eksamensarbeid på høgskolenivå
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningstilbudene
 • Selvstendighet

Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

Vi tilbyr

 • Godt miljø med høy faglig kompetanse
 • Forskningsgrupper
 • Veiledning i forhold til videre kompetanseløp
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler
 • En verdibasert og praksisnær høgskole som samarbeider med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg, Lovisenberg Omsorg+ og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode førsteamanuensis/1011 eller førstelektor/1198, alternativt høgskolelektor/1008.           

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Ansettelse og lønnsplassering skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. LDH er en IA-bedrift.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Unni Jenssen, tlf. 45253504, mail unni.jenssen@ldh.no 

Søknadsfrist: 19.04.2017

Søk på stillingen her.

19/03/2017 av Catrine Hovland Ottervig

 

Lignende jobber

Lignende jobber