VI SØKER ETTER SYKEPLEIERE

Rekrutterer
Attendo
Sted
Oslo (Kommune), Østlandet
Publisert
12. april 2017
Frist
31. mai 2017
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast, Vikar
Arbeidstid
Deltid, Heltid, Turnus

ROMSÅS SYKEHJEM - MIDT I HVERDAGEN

Har du lyst til å være med å utvikle årets enhet i Attendo Norge 2016 videre? Da er det deg vi søker. Attendo overtok driften av Romsås sykehjem på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune 1. september 2015. Romsås sykehjem ligger på Romsås senter i bydel Grorud. Det er lett adkomst, rett ved t-banen i tillegg til gode parkeringsmuligheter. Vi har fire somatiske avdelinger og en skjermet avdeling. Totalt er det 93 heldøgnsplasser.Hos oss setter vi fokus på å styrke individet. Det vil si at beboerne skal ha stor medbestemmelse og påvirkningskraft ut fra sine egne forutsetninger og muligheter, og oppleve trygghet og god omsorg. Vi søker deg som har lyst til å være med å forme våre tjenester fremover og gjøre en forskjell i eldreomsorgen. "Midt i hverdagen" er en rettesnor for oss og vi benytter oss bl.a av det tilbudet Romsås senter og nærmiljøet gir. Vi handler på nærbutikkene, vi samarbeider med treningssenteret og bassenget, frivillighetssentralen, Romsås vel, har prosjekter med barnehage, flere prosjekter som er knyttet til generasjonsmøter (unge møter eldre, unge hjelper eldre og Generasjonsmøte M) osv. Vi har åpnet en kafe/restaurant i 1. etasje til glede for beboere, pårørende, ansatte og nærmiljøet. Følg oss på facebook (Romsås sykehjem Attendo)

Attendo er en av Nordens største bedrifter innen pleie og omsorg. I Norge drifter vi 6 sykehjem i tillegg til å ha hjemmetjeneste. I Oslo drifter vi Paulus og Rødtvet sykehjem i tillegg til Romsås på oppdrag fra Oslo kommune.

Vår visjon "Å styrke individet" tar utgangspunkt i at alle våre brukere skal ha mulighet til å leve sitt liv ut fra egne ønsker og behov. Våre tjenester skal bygge opp under dette ved å etterleve verdiene Kompetanse, Engasjement og Omtanke. Attendo har et sterkt kvalitetsfokus og bidratt til utvikling spesielt av sykehjemstjenester. Dette har vi gjort blant annet gjennom å utvikle og dele kunnskap med oppdragsgivere og andre. I Norge har vi særlig profilert oss innen aktiv omsorg, ved å ha egne kulturarbeidere og utstrakt samarbeid med aktører utenfor sykehjemmene. Kunst og kultur på sykehjemmet og samarbeid med lokale museer og andre aktører, har gitt mange gode øyeblikk for beboere på Attendos sykehjem.

Attendo har en tydelig struktur for systematisk kvalitetsarbeid, som gjennomsyrer alle deler av foretaket. Fra det lokale kvalitetsarbeidet hvor alle medarbeidere er delaktige, til det overgripende kvalitetsarbeidet, som fokuserer på planlegging, utvikling og oppfølging av kvaliteten i hele foretaket.

VI SØKER ETTER SYKEPLEIERE

Har du lyst til å være med å utvikle årets enhet i Attendo Norge 2016 videre? Da er det deg vi søker. Vi har ledige sykepleierstillinger i ulike stillingsstørrelser, alle med arbeid hver 3.helg. Stillingene er ledig fra dd. Det er ledig både på skjermet avdeling og somatisk avdeling. Lønn etter avtale. Søknader behandles fortløpende, oppgi i søknaden din stillingsprosenten og avdelingen du ønsker å jobbe på.


Arbeidsoppgaver:

 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 •   Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer.
 •   Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig.
 •   Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere og teamleder.
 •   Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse
 • Dokumentert norskkompetanse tilsvarende norsk språkprøve nivå 4, Bergenstesten(C1/C2)
 • Være oppdatert innen eget fagområde
 • Gjerne erfaring fra eldreomsorg og pasientgruppen

Personlige egenskaper

 • Er serviceinnstilt og setter pasientens ønsker og behov i fokus
 • Viser engasjement, redelighet og respekt
 • Kan arbeide selvstendig, men har også gode samarbeidsegenskaper
 • Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø
 • Er løsningsfokusert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og høyt faglig nivå
 • Dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Internundervisning
 • Spennende prosjekter
 • Mulighet for kompetanseøkning
 • Gunstig avtale med treningssenter
 • Hyggelige sammenkomster for personale
 • Trainee-program for nyutdannede sykepleiere eller for deg som har vært ute av jobb en periode

Kontaktperson
Anne- Lise Skjæveland  911 73 592

Søknad sendes til: anne-lise.skjaeveland@attendo.no  

Vi ser fram til å høre fra deg!

Lignende jobber

Lignende jobber