Sykepleiere - divisjon Lillehammer

Sted
Lillehammer (Kommune), Oppland
Publisert
18. april 2017
Frist
11. mai 2017
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med 1350 ansatte og 139 senger. Vi har syv avdelinger: Indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr vi helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.

Er du klar for nye utfordringer?

Nå har du muligheten til å bli en del av et arbeidsmiljø som preges av høy faglighet, godt arbeidsmiljø og som jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid, med LEAN som metodikk, til det beste for våre pasienter.
Lillehammer som destinasjon tilbyr et rikt kulturliv, naturskjønne omgivelser og gode oppvekstvilkår.

Sykehuset Innlandet Lillehammer søker etter
- SYKEPLEIER
100% og 80% stilling fast med tiltredelse etter avtale.

Vi leter etter sykepleiere til følgende avdelinger; medisin, kirurgi, nevrologi, kvinne-barn, intensiv, dialyse, pasienthotell og akuttmottak. Vi har fokus på tverrgående samarbeid og faglig utvikling i sykepleietjenesten. Her vil du kunne få muligheten til å tilegne deg kompetanse på ulike fagområder.
Du må kunne jobbe tredelt turnus Arbeidsoppgaver

  • Ved Divisjon Lillehammer gir vi deg nå følgende mulighet: Jobbe ved en enkelt enhet Kombinasjonsstilling mellom to enheter 2-årig trainee-ordning   Hva ønsker du?   I din søknad ber vi om at du beskriver hvilken avdelinger og ordning du kan tenke deg. Vi oppfordrer også sykepleiestudenter i avslutning av utdanning til å søke.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon Beherske norsk godt muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

  • Fleksibel, samarbeidsvillig og endringsvillig Være opptatt av fagutvikling og ha evne til nytenkning Må trives i et aktivt og travelt miljø Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Et inkluderende og tverrfaglig miljø Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Undervisningsdager i turnus Nyansatt program Aktivt bedriftsidrettslag Meget gode pensjonsordninger i KLP Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst   Vil DU være en del av vårt team?   Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
     

Kontaktinfo:
Sigfrid S. StendahlAss. avdelingssjef, medisinsk avdelingTlf. 452 47 498 Sigfrid.Stendahl@sykehuset-innlandet.no
 

 

Arbeidssted:
Anders Sandvigsgt. 17, 2629 Lillehammer
 

 

Annonsør:
Sykehuset Innlandet HF
Ref. nr.: 3403908762

Stillingsbrøk: 100/80% Fast
Antall stillinger: 2