Fagutviklingssykepleier

Sted
Akershus, Østlandet
Publisert
18. april 2017
Frist
14. mai 2017
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer spesialisthelsetjenester innen  7 kirurgiske gren- og hovedspesialiteter. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet samt Ski sykehus i Follo og Palliativt senter. Det er i tillegg en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.

En av våre erfarne fagutviklingssykepleiere fratrer sin stilling etter sommeren. Vi søker derfor etter en ny dyktig intensivsykepleier som har fokus på fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Intensiv seksjonen har 10 pasientsenger og er en generell intensivenhet som dekker alle fagområder ved Ahus. Seksjonen har 94,5 årsverk for intensiv sykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og sekretærer.

Seksjonen har fagansvarlig overlege og flere intensiv leger i eget vakt sjikt.
Anestesiavdelingen er organisert under Kirurgisk divisjon, og består foruten intensiv av en legeseksjon, anestesi seksjon, post operativ og smertepoliklinikken. Arbeidsoppgaver

 • Fagutviklingssykepleier (FUS) deltar i seksjonens FUS-team som består av 3 personer og samarbeider tett med seksjonsledelsen og rapporterer til seksjonsleder. Arbeidsområder og oppgaver fordeles i fagutviklingssykepleiergruppen.
   
 • Bidrar til å organisere og gjennomføre internundervisning, gjennomføre fagdager og sikre systematisk gjennomføring av obligatorisk opplæring av personalet.
   
 • Undervise og veilede ansatte, nyansatte og vikarer. Oppfølging og veiledning av seksjonens faggrupper.
   
 • Kontaktperson for studenter og hospitanter.
   
 • Delta i utarbeidelse av mål og handlingsplaner.
   
 • Bidra til kompetanseheving ved forbedringsarbeid, deltagelse i prosjekter og evt. bistå i forskning.


Kvalifikasjoner

 • Intensivsykepleier med master i intensiv sykepleie. Interesse og erfaring med undervisning og kunnskapsbasert fagutvikling. Veilederkompetanse er ønskelig.


Utdanningsretning

 • Sykepleie Utdanningstittel: FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet Gode kommunikasjonsevner Gode samarbeidsevner Evne til å motivere og involvere medarbeidere Evne til å ta initiativ, arbeide målrettet, strukturert og selvstendig Løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Dagstilling med vakter hver tredje helg. En spennende og utfordrende arbeidshverdag med høyt faglig nivå. Et godt og trygt arbeidsmiljø som bidrar til personlig utvikling. Lønn etter avtale.

Kontaktinfo:
Antje GüntherAss. seksjonsleder6 7964254
Jette Schou LandmarkAss. seksjonsleder 67964253

 

Søkekriterier:
StedAhus, Nordbyhagen
BransjeSykehus
Fagfelt Intensivsykepleier
Rolle Fagansvarlig

 

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Akershus universitetssykehus HF
Ref. nr.: 3414754041
Fast Antall stillinger: 1

 

Lignende jobber

Lignende jobber