Sykepleier

Sted
Røyse, Hole
Publisert
19. april 2017
Frist
1. juli 2017
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Nøstret Kroksund AS søker

SYKEPLEIER

Nøstret er et langsiktig bo- og omsorgstilbud til mennesker med behov for oppfølging i forhold til psykisk helse.
For mer info se våre hjemmesider www.nostret.no

- Oppstart september 2017, eller etter avtale. - Stillingsstørrelse inntil 100%, etter avtale.

Søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig godt og ha gyldig serti kat.
Personlig egnethet, videreutdanning og erfaring vektlegges Autorisasjon, cv og referanseperson legges ved søknad.

For nærmere informasjon ring:
Avdelingsleder Anne Heimdal: 930 55 295 Virksomhetsleder Håvard Jakobsen: 91624395

Søknad merkes «Søknad 1/17» og sendes til: post@nostret.no
Eller pr. post til:
Nøstret Bo- og Omsorgsenter AS Bønsnesveien 171
3530 Røyse

Søknadsfrist: 15.05.17

Lignende jobber

Lignende jobber