Avdelingssjef sykepleie - Kreftklinikken

Sted
Trondheim (Kommune), Sør-Trøndelag
Publisert
21. april 2017
Frist
14. mai 2017
Sektor
Helseforetak
Kategori
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

St. Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs Hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. For å fremme mangfold og variasjon blant våre tilsatte ønsker vi kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Kreftbehandling er et satsningsområde innen norsk helsetjeneste. Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital kombinerer arbeid med forskning innen klinikk, teknologiutvikling og kvalitetssikring. 

Klinikken er organisert med 36 senger, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. Klinikken har en avdeling innen onkologi og palliasjon på Orkdal sykehus. I samarbeid med NTNU, Fakultet for Medisin og helse har vi et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. 

Kreftklinikken ønsker å satse på og utvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehus i tett samarbeid med Fakultet for Medisin og helse ved NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier, spesielt innen de to hovedsatsningsområdene palliasjon og seneffekter etter behandling. Undervisning på St. Olavs hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken. 

AVDELINGSSJEF SYKEPLEIE 
Kreftklinikken gjennomfører for tiden en omstillingsprosess hvor et viktig delmål er å sikre optimal ressursbruk, en sentral del av St. Olavs hospitals visjon fremragende behandling. Omstillingen innbefatter organisatoriske endringer i form av færre avdelinger og endret ledelsesstruktur. Det innebærer at klinikken blir organisert i 4 avdelinger: Stråleterapi, undervisning/forskning, leger og sykepleie. 

Vi søker nå etter avdelingssjef for Avdeling sykepleie. Avdelingen består av fire seksjoner: lindrende behandling, sengeområder, poliklinikk/dagenhet og poliklinikk Orkdal. 

Avdelingssjef sykepleie inngår i klinikkens lederteam og er faglig, organisatorisk og administrativ leder av pleietjenesten ved klinikken. Klinikksjefen er nærmeste overordnede. 

Stillingen søkes via Webcruiter. Relevante attester og vitnemål må legges ved søknaden. Vi ber om at du oppgir minst to referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for at pleietjenesten drives med optimal ressursutnyttelse
 • Fag-, personal- og økonomiansvar for pleietjenesten.
 • Ansvar for målrettet kompetanseutvikling for pleietjenesten (rekruttere, beholde og utvikle) i tråd med kompetansebehovet
 • Pådriver for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Ansvar for at HMS-/kvalitetsarbeidet i seksjonene er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Lederutdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • Ledererfaring med dokumenterte lederegenskaper og resultatoppnåelse
 • Erfaring med budsjettering og resultatoppfølging
 • Erfaring med turnusplanlegging
 • Evne og vilje til omstilling og nytenkning
 • Evne til helhetstenkning
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Administrasjon og Ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en løsningsorientert person med evne og motivasjon til å ta del i videre ledelse og omstilling ved Kreftklinikken. Det vil bli lagt særskilt vekt på personlig egnethet og organisatoriske egenskaper.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale

Kontaktperson

Arne SolbergKlinikksjef +47 72 82 58 46 arne.solberg@stolav.no​

Søknadsfrist 14.05.2017