Sykepleier - Hjemmebasert omsorg, Hesseng

Rekrutterer
Jobbnorge as
Sted
Sør-Varanger, Finnmark
Publisert
11. mai 2017
Frist
28. mai 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Sykepleier - Hjemmebasert omsorg, Hesseng

Vi har ledig 2 faste stillinger som sykepleiere. Stillingene er i 100% og har en todelt turnus med arbeid hver tredje helg.

Hovedarbeidsoppgaver

Du har det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren som bor i eget hjem. Herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.
Tverrfaglig samarbeid, oppfølging av PLO meldinger mellom hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Gode relasjonskunnskaper.
  • Evne til fleksibilitet.
  • Ønskelig med erfaring som sykepleier, men ingen krav.
  • Generelt god datakompetanse.
  • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
  • Førerkort klasse B for manuelt gir, gyldig i Norge i mer enn ett år.

Personlig egnethet vektlegges.

  • Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
  • Egenerklæring - tuberkulose
  • MRSA


Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakter

Ellen Marie Josefsen
Avdelingssykepleier
E-post: Ellen.Josefsen@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 412 22 676

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Lignende jobber

Lignende jobber