Ledende spesialsykepleier

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
11. mai 2017
Frist
18. juni 2017
Sektor
Helseforetak
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst (RSA) er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen mottar pasienter med psykose eller mistanke om psykose, og med kompliserte tilleggsutfordringer - inkludert alvorlig voldsatferd - til utredning og behandling.
Seksjonen har tre kliniske enheter på Dikemark sykehusområde i Asker; Intensivpsykiatrisk døgnenhet, Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet og Rettpsykiatrisk døgnenhet, Fengselspsykiatrisk poliklinikk i Oslo Fengsel og Bredtveit; samt Prejudisiell enhet som ligger i Politihuset på Grønland. I tillegg drifter seksjonen Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern.

Seksjonen har 20 døgnplasser og 2 beredskapsplasser og mottar 20-30 nye pasienter / observander hvert år. I fengslene gjennomfører seksjonen om lag 1500 konsultasjoner årlig.
Regional sikkerhetsseksjon gjennomfører judisielle observasjoner etter straffeprosessloven § 167.

Les gjerne mer på vår hjemmeside.

Regional sikkerhetsseksjon søker ledende spesialsykepleier - fag til de kliniske døgnenhetene (gruppelederfunksjon), to 100 % stillinger i hver enhet, til sammen seks stillinger.
Det kreves fremleggelse av ordinær politiattest, jf psykisk helsevernloven § 4A-7, ved ansettelse.
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

  • Innehar funksjon som gruppeleder Medlem av enhetens ledergruppe Klinisk arbeid HMS-arbeid Fagutvikling og kompetanseheving Sykepleierdokumentasjonen i enheten Prosjektarbeid Sykepleiefaglig og etisk veiledningsansvar for sykepleietjenesten Internundervisning, veiledning og evaluering av medarbeidere og studenter

Kvalifikasjoner

  • Autorisert sykepleier Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie / psykisk helsearbeid eller relevant mastergrad Relevant klinisk erfaring

     

    Ønskelige kvalifikasjoner Veilederkompetanse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt Den som tilsettes må være i stand til å delta i pasientrelaterte aktiviteter, samt være i fysisk og mentalt i stand til å takle pasienter med behov for grensesetting og utfordrende atferd med fysisk utagering. Evne til helhetstenking Strukturert, systematisk og prosessorientert Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

  • Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt i kontinuerlig utvikling Gode kurs-, utdanning- og opplæringsmuligheter innenfor seksjonens satsningsområde Lønn etter gjeldende avtaler Én ekstra ferieuke etter gjeldende NSF overenskomst

Kontaktinfo

 

Geir StavranEnhetsleder 95060458
Mathias van der HarstEnhetsleder 66908511
Marte Pihlstrøm StrømsnesEnhetsleder 97981363
 

 

Ref. nr.: 3429466954

 

Lignende jobber

Lignende jobber