Psykiatrisk sykepleier

Rekrutterer
Modum Bad
Sted
Modum, Buskerud
Publisert
19. mai 2017
Frist
6. juni 2017
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Psykiatrisk sykepleier
Avdeling for angstlidelser

Ved avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for psykiatrisk sykepleier.
Tiltredelse: 1. september 2017.  

Avdelingen har et spennende og godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse på angstbehandling, metakognitiv og kognitiv terapi. Avdelingen har spesialiserte behandlingstilbud for en rekke type angstlidelser, blant annet panikklidelse, agorafobi, sosialfobi, tvangslidelse, GAD og PTSD etter traumer i voksen alder. Det gis erfarings- og forskningsbasert behandling utviklet i nært samarbeid med sentrale forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt gjennom lang tid.

Avdelingen har 18 behandlingsplasser fordelt på to tverrfaglige team med medarbeidere som består bl.a. av lege, psykologer og sykepleiere med spesialkompetanse.

For mer informasjon om avdelingen vises det til våre hjemmesider: www.modum-bad.no

I stillingen inngår bl.a. arbeidsoppgaver som: Primærkontakt for enkeltpasienter med oppfølging bl.a. i eksponeringstrening, atferdseksperimenter, samtaler, psykoedukasjon i gruppe og individuelt. Gunstig vaktordning.

Det kreves videreutdanning i kognitiv terapi, evt. ønske om å gjennomføre denne. Det legges også vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og samarbeidsevne. 

Den som tilsettes må være lojal mot Modum Bads verdigrunnlag. 

Vi kan tilby:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet.
     

Kontaktperson:
Avdelingsleder Gro Nore på tlf. 32 74 97 00.

Vi ber om at du søker elektronisk.

Søknadsfrist: 6. juni 2017

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Lignende jobber

Lignende jobber