Forsker

Sted
Finnmark, Nord-Norge
Publisert
9. juni 2017
Frist
3. september 2017
Sektor
Helseforetak
Kategori
Andre stillinger
Arbeidsfelt
Forsker
Jobbtype
Engasjement, Fast
Arbeidstid
Heltid

Det utlyses en nyopprettet 100% 5-årig engasjement stilling som forsker ved Finnmarkssykehuset.
Det vil også kunne være aktuelt å ansette to forskere i 50 % stilling. Stillingen(e) er tilknyttet Senter for fag, forskning og samhandling, fortrinnsvis lokalisert til Hammerfest eller Kirkenes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsleder Mette Kjær, tlf. 78421092 / mobil 46777368, epost: mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde:
Stillingen(e) skal inngå i en nyopprettet forskningsgruppe ved Seksjon for fag, forskning og samhandling, og den som tilsettes forventes å bidra i oppbyggingen av forskningsgruppen innen satsningsområder som passer inn i Finnmarkssykehusets forskningsstrategi.

Alle forskningsområder med mål om å gi et godt og likeverdig helsetilbud til hele Finnmarks befolkning vil være aktuelle, for eksempel oppstart av en befolkningsundersøkelse i Finnmark eller områder for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Videre vil inkludering av det samiske aspektet i forskningen kunne gi en unik plass til denne type forskning på verdensbasis.

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av det skriftlige materialet den får seg forelagt av søkerne, og betenkningen som er utarbeidet for stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.
Dersom det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen, kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil 3 år.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves cand.med. eller annen helsefaglig utdanning med doktorgrad, og med forsknings- og interessefelt som vil komme pasientene i fylket til gode ved at vi kommer frem til ny kunnskap som kan forbedre behandling og sikre en høy kompetanse i helsetjenesten. Erfaring fra samarbeid mellom helseforetak og universitet vil bli vektlagt. Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk, og for alle stillinger ved Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur, men dette er ingen krav.

Utdanningsretning

 • Helsefag Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk Engelsk

Vi tilbyr

 • Medlemskap en av landets beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Søknad

 • Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på WebCruiter.
    Søknaden skal inneholde:
  • Søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid) Attesterte kopier av vitnemål og attester Liste over arbeider og beskrivelse av disse:
   • forfatter(e), arbeidets tittel
   • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall.
     
  I tillegg skal søkeren:
  Generell informasjon
  Ved Finnmarkssykehuset legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. To referanser skal oppgis i søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. Det er krav om at du legger frem politiattest. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 2.gangs utlysning.
   
  • Gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.
  • Søker (ne) må spesifikt beskrive plan for stillingen og forskningen. I planen skal det også inngå en plan for rekruttering av stipendiater og forskerveiledning.

Ref. nr.: 3446439075

 

Kontaktinfo:
Mette Kjær Avdelingsleder
467 77368 mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.