VI TRENGER KREFTSYKEPLEIER!

Sted
Søndre Land, Oppland
Publisert
12. juni 2017
Frist
22. juli 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Tjenesteområde helse, omsorg og velferd, hjemmesykepleien

VI TRENGER KREFTSYKEPLEIER!

Hjemmesykepleien:

Hjemmesykepleien har ledig 100 % fast tilsetning som kreftsykepleier i kommunen, hvor 70 % er fristilt på dagtid, og 30 % i ordinær turnus i hjemmesykepleien uten helg. Kreftsykepleier har ansvar for å utøve og koordinere sykepleie med vekt på spesialkunnskap innen kreftomsorg til kommunens innbyggere. Målsetning er at kreftsyke og deres familier sikres et helhetlig, tverrfaglig og individuelt tilbud.

Vi er 18 sykepleiere som nå trenger en ny sykepleier med videreutdanning innen kreftomsorg og/eller palliativ omsorg til vårt team. Du er faglig dyktige, viser engasjement og tar initiativ, kan jobbe både selvstendig og i team, og har godt humør. Vårt verdigrunnlag er respekt, tillitt og mot.

Kontaktperson: Marianne Ege Lundberg, tlf. 61 12 65 35

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadskjema, se vår hjemmeside:

www.sondre-land.kommune.no

Lignende jobber

Lignende jobber