Sykepleier stillinger

Sted
Alta (Kommune), Finnmark
Publisert
14. juni 2017
Frist
3. juli 2017
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Stiftelsen Betania Alta
Vi ønsker å gi et faglig godt tilbud i trygge og hjemlige omgivelser. Våre kjerneverdier er kompetanse, raushet, ansvarlighet, nærhet og kreativitet.
Vi har et kristent verdigrunnlag, med fokus på den enkeltes verdi og vårt medansvar for vår neste.

Furuly sykehjem

• 83 % fast stilling, sykepleier
• 88 % fast stilling, sykepleier
• 100 % fast stilling, sykepleier
• 90 % vikariat, sykepleier t.o.m 31.08.18

Todelt turns (dag/kveld) og jobb hver tredje helg. Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier, gode
skriftlige og muntlige norskkunnskaper og interesse for fagfeltet geriatri. Du kan gjerne ha en videreutdanning
innenfor geriatri eller demensomsorg. Politiattest må fremlegges før ansettelse

For nærmere opplysninger kontakt virksomhetsleder
Solfrid N. Lund, tlf. 456 08 417

For fullstendig utlysning og søknadsskjema, se www.betania-alta.no.
Oppgi ref. nr 20171306

Søknadsfrist: 3. juli 2017