Hvaler kommune ønsker DEG som helsesøster

Rekrutterer
Hvaler kommune
Sted
Hvaler, Østfold
Publisert
14. juni 2017
Frist
28. juni 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vårt mål er at Hvaler kommune blir Østfolds foretrukne vekstkommune. Vi tenker fremtidsrettet og gir innbyggerne våre gode tjenester i trygge rammer. Vi er engasjerte, lærer av hverandre og søker innovative løsninger. Hvalersamfunnets utvikling bygger på vår unike plassering, vårt hav og vår natur. 
I Hvaler kommune jobber vi ut fra et felles verdigrunnlag. Dette grunnlaget er bygget opp av fire verdier: åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping - forkortet ÅPEN.

Vi ser frem til ansettelse av ny helsesøster og inviterer deg til Hvaler kommune den 28. juni 2017! 

Hvaler kommune har ledig stilling som helsesøster i avdeling helsevern for barn og unge. Avdelingen er organisert under seksjon oppvekst som har ansvar for drift og utvikling av 3 skoler, 3 barnehager og helsevern for barn og unge. Avdelingen har pr tiden 3 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på to helsesøstre og én jordmor. 

Arbeidet vil i hovedsak foregå i skolehelsetjenesten, og arbeidsoppgavene er for tiden lagt til Hvaler ungdomsskole. Det tas forbehold om endring i organisering og eventuell tilpasning av jobbinnhold. 

Vi inviterer søkere og interesserte til informasjonsmøte slik at du kan bli kjent med Hvaler kommune. Det er satt av tid onsdag 28. juni 2017 og du er velkommen til oppmøte ved Dypedalsåsen sykehjem klokken 12.00.

Arbeidsoppgaver

 • Lovbestemte arbeidsoppgaver tilknyttet skolehelsetjenesten.
 • Kartlegging og oppfølging av enkeltelever.
 • Kartlegging og oppfølging av faktorer som spiller inn på elevgrupper og enkeltelevers miljø.
 • Kommunisere med barn og unge i aldersgruppen 10 til 16 år.
 • Arbeid med helseopplysning
 • Arbeide tverrfaglig med relevante oppgaver tillagt helsesøster
 • Etablere og gjennomføre tverrfaglige struktur og rutiner
 • Arbeide i tråd med kommunens planer og mål

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsesøsterutdanning
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Forskrivningsrett av prevensjonsmidler
 • Erfaring fra skolehelsetjenesten
 • Praksis og/eller erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Ønskelig med kjennskap til eller erfaring fra WinMed Helse
 •  
 • Det tillegges videre vekt på:
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort minimum klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og har evne til å arbeide målrettet
 • Du trives med tverrfaglig samarbeid og har evne til nytenkning
 • Du snakker ungdommens språk, og din kommunikasjonsevne er tydelig

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling og spennende utfordringer
 • Det vil tilrettelegges for introduksjonsprogram
 • Tilgjengelig tjenestebil, bruk av egen bil kan påregnes
 • Hvaler kommune ønsker i første rekke å ansette en helsesøster. Vi vurderer å inngå en midlertidig ansettelse for sykepleier som har påbegynt og forplikter seg til å fullføre helsesøsterutdanning. Fast ansettelse vil tilbys i stillingen når formelle kvalifikasjoner er opparbeidet. Kravet om erfaring fra arbeid med barn og unge innen somatikk kan ikke fravikes.
 • Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk, herunder pliktig medlemskap i kommunal pensjonsordning, KLP.
   
 • Opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette vil i de tilfeller varsles. Offentlighetsloven § 25.
   
 • Den som tilsettes må kunne legge frem gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder

Kontaktinfo: Amund BjørkeAvdelingsleder +47 69 37 50 53/mobiltelefon +47 996 38 085

Søknadsfrist 28.06.2017

Lignende jobber

Lignende jobber