Avdelingsleder for fag, kvalitet og HR - Trasoppklinikken

Rekrutterer
Trasoppklinikken
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
20. juli 2017
Frist
1. september 2017
Sektor
Privat
Kategori
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF.Stiftelsen er ideologisk knyttet
til 12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente
metoder innen rus og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er
voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres
familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det
tilbys polikliniskbehandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling veddøgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avgiftning.

Er du en fagperson med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og samtidig kompetanse med systematisk kvalitetsarbeid? Da er det kanskje nettopp deg vi søker! Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle i klinikken i vårt spennende og viktige arbeid videre. Gjennom vår samarbeidspartner Skagerak Consulting så gleder vi oss til å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvaret innebærer å utvikle, vedlikeholde kvalitetssystem for hele klinikken, herunder planlegge og gjennomføre internkontroll, vedlikeholde og videreutvikle system for HR/HMS samt vedlikeholde ogvidereutvikle styringssystemer i forhold til kompetanseutvikling, Fou –arbeid samt markedsføring
 • Avdelingsleder rapporterer til og er stedfortreder for klinikkleder i dennes fravær.
 • Som Avdelingsleder inngår du i klinikkens lederteam, er leder for Pasient og sikkerhetsutvalg, samt for Fag og kvalitetsutvalget.
 • Trasoppklinikken har i tråd med avtale med HSØ RHF delegert kompetanse til å gjøre rettighetsvurderinger av henvisninger til TSB. Avdelingsleder er leder for vurderingsteamet

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse, gjerne psykolog/lege, sykepleier er sosionom
 • God forståelse for og erfaring med henvisninger/saksbehandling, kvalitetssystemer og sertifiseringsarbeid
 • Gjerne erfaring med og/eller videreutdanning innenfor prosjektledelse
 • Du har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, samt så er erfaring fra psykisk helsevern/TSB en fordel

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du må ha god arbeidskapasitet, være fleksibel, trives med å jobbe både selvstendig og team. Personlig egnethet er en forutsetning. Du må kunne snakke og skrive meget godt norsk

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og viktige oppgaver i et felt under utvikling
 • Arbeid på en klinikk med store ambisjoner
 • Jobbe i et spennende fagmiljø
 • Et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Mulighet for videre-/etterutdanning og faglig oppdatering
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

Kontaktinfo:
Jan Inge Hiorth Seniorrådgiver (+47) 911 10 038

Søknadsfrist: 01.09.2017