Prosjektleder demensomsorg

Rekrutterer
Alta kommune
Sted
Alta
Publisert
25. juli 2017
Frist
20. august 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Prosjektleder
Jobbtype
Engasjement
Arbeidstid
Heltid

Alta kommune v/Helse – og sosialtjenesten har ledig engasjement som
 
Prosjektleder demensomsorg

Prosjektleder skal lede to utviklingsprosjekter innen demensomsorgen i Alta kommune: «Kompetansesenter for demensomsorgen – Elvebakken sykehjem» og «Organisering av hjemmetjenester til personer med demens». Målet er å få til et mer helhetlig tjenestetilbud innen demensomsorgen.

Søknadsfrist: 20.08.17

Søknad sendes elektronisk via Alta kommunes hjemmeside www.alta.kommune.no/ledige-stillinger her finner du også fullstendig utlysningstekst.