Ledig stilling leiande helsesyster

Sted
Stryn (Kommune), Sogn og Fjordane
Publisert
10. august 2017
Frist
2. september 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Helsestasjonen i Stryn er samlokalisert med legetenesta i Stryn helsesenter. Helsesenteret flytta inn i nye lokaler våren 2017. Vi har i dag totalt 5 årsverk, med helsesystre, jordmor i heil stilling og sekretær i halv stilling.

Det er utekontor i Innvik . Helsestasjon for ungdom er etablert. Lege er knytt til helsestasjonen. I tillegg deltek turnuslege i arbeidet. Det er tett samarbeid med skular og barnehagar. Kommunen har etablert strukturerte system for tverrfagleg samarbeid både internt i kommunen og med BUP.

Leiande helsesyster har  helse- og sosialsjefen som næraste overordna og er del av leiargruppa i sektoren.

  Arbeidsområde:

 • Dagleg leiing og fagleg ansvarleg for verksemda ved helsestasjonen.

 • Personal- og budsjettansvar.

 • Deltaking i ordinære helsesysteroppgåver.

 • Utviklingsoppgåver ved helsestasjonen

 • Tverrfagleg samarbeid

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Helsesyster, gjerne med ytterlegare vidareutdanning

 • Relevant erfaring

 • Leiarerfaring er ynskjeleg

 • Utviklingsorientert

 • Personlege føresetnader, god evne til kommunikasjon og samarbeid

Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø

 • Utfordrande arbeid

 • Tenester i utvikling

 • Kompetansetiltak

 • God pensjonsordning

  

For stillinga gjeld:

 • Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement

 • Lønn etter avtale

 • Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato

 

Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)

Om du ønskjer å reservere deg for offentleggjering i søkjarlista, jrf Offentleglova, må du ta kontakt med servicekontoret 57 87 47 00