Vi søker helsesøster for videreutvikling av tjenester til barn og unge

Rekrutterer
Alta kommune
Sted
Alta kommune
Publisert
10. august 2017
Frist
30. august 2017
Sektor
Kommune
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Hvis du har lyst å være med på videreutvikling av tjenester til barn og unge, liker faglige utfordringer, gode turmuligheter, en lang hvit vinter og en aktiv småby, så søk jobb hos oss!

Vi søker helsesøster med master 100 % med fast tilsetting. Tilsetting snarest. Ved internt opprykk tilsettes helsesøster uten masterkrav.

Stillingen vil ha et særlig ansvar for fag og kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten samt helsestasjonstjeneste.

Barn- unge tjenesten i Alta kommune omfatter helsesøster- pp- og barnevernstjenester.

Helsesøstertjenesten har for tiden 14 årsverk. Vi søker en helsesøster som er faglig engasjert, selvstendig, fleksibel, løsningsorientert, har selvinnsikt og gode samarbeids og kommunikasjonsevner.

Vi ønsker personer med en positiv grunnholdning som kan bidra til å utvikle mangfoldet i vår personalgruppe.

Kvalifikasjonskrav:

  • Helsesøster med master som er relevant for helsesøsterfaget
  • Helsesøster
  • Sykepleiere kan vurderes i vikariat

Vi vektlegger:

  • Personlig  egnethet
  • Evne  til fleksibilitet og kreativitet
  • Kommunikasjon  og veilednings kompetanse
  • Gode  evner til samarbeid og teamarbeid

Ansatte i helsesøstertjenesten kan til en hver tid få arbeidsoppgaver som omfatter helsestasjon/ skole og ungdoms-helsetjeneste, smittevern og opplysningsarbeid.

Helsesøstre uten master vil bli vurdert med særvilkår om master. Sykepleiere uten helsesøsterutdanning, vil kunne bli vurdert ved ledighet, med særvilkår for helsesøsterutdanning

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges ved tilsetting.

For nærmere opplysninger kontakt avdelingsleder Tone Dervo tlf: 99 79 03 62

Søknad på stilling sendes elektronisk via www.alta.kommune.no

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

Tilsetting i Alta kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.