Sykepleier - Wesselborgen

Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
8. september 2017
Frist
25. september 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Vi har ledig 1/1 fast stilling som sykepleier. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Enhet

Sykehjemsenheten, Wesselborgen sykehjem pr. tiden Wesselstua. 
Wesselstua er en skjermet avdeling for personer med demenssykdom. Avdelingen har ni beboere, og er lokalisert på Wesselborgen sykehjem. På Wesselborgen sykehjem er det i tillegg to somatiske langtidsavdelinger, samt dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom. Sykehjemsenheten er også ansvarlig for drift av kommunens demensteam.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Individuelle vedtak i sykehjem". Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver

Vi søker deg som sykepleier, som kan bidra til en enda bedre og faglig sterkere tjeneste for våre beboere.
Dine arbeidsoppgaver vil være:

  • Utøve direkte sykepleie til beboerne.
  • Veilede, undervise og informere beboere, pårørende og kollegaer.
  • Utøve sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav og kvalitet.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Norsk autorisasjon som sykepleier.
Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1.
Ved en eventuell ansettelse må du fremvise:

Politiattest (ikke eldre enn 3. måneder), i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.
 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter minimum 10 års ansiennitet.
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ved interne søkere kan annen stilling bli ledig, og din søknad vil bli tatt med i vurdering mot denne.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt  elektroniske søknadsskjema. . For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Kontakt: Enhetsleder Lene Nilsen Holte, E-post  lene.holte@sor-varanger.kommune.no - Mobil 95282692 - Arbeid 78 97 75 58.

Lignende jobber

Lignende jobber