Førsteamanuensis/førstelektor innen jordmorfag

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
8. september 2017
Frist
27. september 2017
Sektor
Stat
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingen er primært knyttet til masterutdanningen i jordmorfag. Dette er et to-årig studieprogram som fører fram til en mastergrad og autorisasjon som jordmor. Studieprogrammet tilbyr også jordmødre uten mastergrad 40 sp deltidsutdanning for å oppnå graden.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d. - programmer: ph.d - program i atferdsanalyse og ph.d. - program i helsevitenskap.

Stillingen er ledig fra 1.2.2018.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

- undervise og veilede studenter i teoretiske og kliniske studier 
- utvikle fakultetet og instituttets fagområder, med særlig fokus på jordmorutdanningen 
- utvikle forskningsgruppen Kvinners og barns helse 
- samarbeid internt og eksternt, samt med praksisfeltet om forsknings- og utviklingsarbeid, publisering og formidling av forskningsresultater 
- søke midler til eksternfinansiert forskning 

 
Vi søker deg som har 

- jordmorutdanning og relevant utdanning på ph.d.-nivå 
- erfaring fra undervisning og veiledning på høgskole-/universitetsnivå 
- relevant forsknings -og fagutviklingsarbeid, for eksempel knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
- god muntlig og skriftlig framstillingsevne på skandinavisk og engelsk 


Det vektlegges at du 

- kan vise til forskningsaktivitet, publikasjoner og gjerne et forskningsnettverk eller medvirkning til ekstern finansiering 
- kan dokumentere pedagogisk utdanning og erfaring 

 

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre høgskolens program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Høgskolen gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi ønsker deg som har

- evne til å motivere og inspirere studenter og ansatte 
- evne til å være initiativrik og fleksibel med gode samarbeidsevner 
- interesse for stadig å utvikle fagområdene 
- god formidlingsevne 

Personlig egnethet vektlegges.

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

- CV, attester og alle sider av vitnemål
- liste over vitenskapelig arbeider
- inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt liza.sandell@hioa.no

 

Vi kan tilby deg

- mulighet å bidra i utviklingen av morgendagens jordmorutdanning 
- et åpent lærings- og forskningsmiljø i nært samarbeid med studenter og kolleger
- godt arbeidsmiljø og motiverte kolleger 
- muligheter for faglig videreutvikling og en arbeidsplass i utvikling 
- gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
- fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor med lønn kr 516 000-648 100 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
studieleder Tine Schauer Eri, telefon 67236373/92665962, tine.eri@hioa.no   

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt:
seniorrådgiver Liza Sandell, epost: liza.sandell@hioa.no  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden "logg inn og søk stillingen".

Søknadsfrist: 27.9.2017
Ref: 17/06271
Gang per uke: 100%