Ledende helsesøster, 100 % fast stilling

Rekrutterer
Gausdal kommune
Sted
Gausdal, Oppland
Publisert
11. september 2017
Frist
15. oktober 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Andre stillinger
Arbeidsfelt
Helsesøster
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ledende helsesøster, 100 % fast stilling

Helsestasjon i Gausdal består av helsestasjons -, skolehelse-, jordmor og barnefysioterapitjeneste, og er organisert i enhet for Familie og inkludering sammen med familieteam, flyktningetjeneste, barneverntjeneste og PPT.  Tverrfaglig samarbeid og helsefremmende arbeid er særskilt fokusområde for enheten og for kommunen, og vi ønsker å ha et styrkebasert fokus i vårt arbeid og i tjenestene vi tilbyr.

Helsestasjonen har mange og varierte oppgaver og inngår i et utstrakt tverrfaglig samarbeid. Vi driver blant annet Gausdalsmodellen – en modell for motorikk, læring og helse – i tett samarbeid med barnehage/skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Fag- og lederansvar for helsestasjonen
 • Videreutvikling av aktuelle satsingsområder og kvalitetsutvikling innen ansvarsområdet
 • Ulike arbeidsoppgaver knyttet til bl.a. skole – og ungdomshelsetjenesten, flyktningfamilier, koordinatoroppgaver m.m.
 • Aktiv deltakelse i tverrfaglig samarbeid i utviklingsarbeid innenfor styrkebasert tilnærming for å skape best mulig oppvekstmiljø for barn og unge i Gausdal.

Vi ønsker at du:

 • Har godkjent helsesøsterutdanning
 • Har ledererfaring, eventuelt har interesse for lederarbeid
 • Har et stort engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Er utviklingsorientert og liker å samarbeide med andre
 • Har ønske om og vilje til å ha et styrkebasert fokus
 • Har erfaring fra skolehelsetjeneste, arbeid med ungdom eller psykisk helsearbeid
 • Beherske digitale verktøy
 • Har god kommunikasjonsevne

Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, sammen med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere
 • Deltagelse i prosjekter og utviklingstiltak
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Du bør disponere egen bil i tjenesten.

 

 

 

 

Søknad:

Nærmere opplysninger gis av enhetsleder for Familie og inkludering : Sølvi Bergset, tlf. 90769449

Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Fast ansettelse skjer med 6 mnd. prøvetid, forøvrig skjer ansettelse op de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For elektronisk søknadsskjema klikk her.

Søknadsfrist: 15.10.17  

Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 17/1111