LTMV-sykepleier, Anestesiavdelingen

Sted
Akershus, Østlandet
Publisert
13. september 2017
Frist
8. oktober 2017
Sektor
Helseforetak
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud til pasienter med kronisk alvorlig pustesvikt som i hovedsak skyldes redusert kraft eller svekket regulering av pustefunksjonen. Hensikten med LTMV er å øke livslengde og/eller bedre livskvalitet. Langtids mekanisk ventilasjon, ble tidligere omtalt som hjemmerespiratorbehandling.

LTMV-teamet er et bindeledd mellom sykehus og kommune / bydel og skal sikre kvalitet og kompetanse i oppfølgingen av denne pasientgruppen. Utfordringene for pasienter med LTMV er sammensatte og krever utstrakt tverrfaglig samarbeid. Dette er forankret i Pasientforløp - langtids mekanisk ventilasjon. LTMV-teamet kobles inn i pasientbehandlingen når spørsmål om LTMV/hjemmerespirator reises. Teamet bistår i samtaler før etablering av hjemmerespirator.

Sykepleier i LTMV-teamet følger opp at nødvendig utstyr er tilgjengelig, gir opplæring til brukere og assistenter( i kommunen/bydel), samt har ansvaret for oppfølging dersom det er behov for assistanse.

LTMV- sykepleier er organisatorisk tilknyttet intensiv på ukedager men skal i resterende stillingsandel arbeide 3.hver helg på medisinsk overvåkning.
Intensivsykepleier/sykepleier som har erfaring med pasientgruppen er velkommen til å søke.


Ahus- Pasientforløp - Langtids mekanisk ventilasjon LTMV

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning både internt og ekstern (kommuner/bydeler og Ahus) – gjelder både nytt personale og resertifisering minimum en gang pr. år Foreta hjemmebesøk for kvalitetssikring av utstyr, hygieniske prinsipper og avlesing av parametere på respiratorer Utforme prosedyrer for nye pasientgrupper og oppdatere eksisterende rosedyrer Bistå intensiv/MO når det er nyetableringer og inneliggende pasienter Bistå i planlegging og ved elektive innleggelser Må lede tverrfaglige møter omkring pasientgruppen Bestille nødvendig utstyr for pasienter med LTMV Flytte og transportere medisinskteknisk utstyr Registrere pasienter i nasjonalt register for pasienter med LTMV Er diskusjonspartner i særlig utfordrende etiske dilemmaer og komplekse pasient- og pårørendesituasjoner Er stedfortreder ved koordinators fravær som ferie, kurs og annet fravær.

Kvalifikasjoner

  • Intensivsykepleier Sykepleier Førerkort klasse B og tilgang på bil. Du får bilgodtgjørelse etter statens regulativ

Utdanningsretning

  • Spesialsykepleie Sykepleie

Utdanningsnivå

  • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Må trives med å undervise Må trives med tverrfaglig samarbeid Må kunne utføre selvstendig arbeid og ta avgjørelser Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

  • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Andre opplysninger

  • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

 

Karin Bakken
Seksjonsleder intensiv 67964252

Trine Myklebust
seksjonsleder MO 67966514

Ann-Christin Pettersen
LTMV koordinator 90854403

 

Lignende jobber

Lignende jobber