Førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) med videreutd. i psykisk helsearbeid

Rekrutterer
NTNU
Sted
Gjøvik (Kommune), Oppland
Publisert
6. oktober 2017
Frist
31. oktober 2017
Ref
17/29668
Sektor
Stat
Kategori
Utdanning
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap, er det ledig fast stilling som førstelektor/universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie).

Stillingen har en stillingsandel på 100% og er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap Gjøvik. For mer informasjon om instituttet, se http://www.ntnu.no/ihg . Arbeidssted er NTNU i Gjøvik.

Stillingen er i hovedsak knyttet til studieprogrammet bachelor i sykepleie. Arbeidsoppgaver er undervisning og veiledning i både teoretiske og praktiske fag, samt forsknings- og utviklingsarbeid i tråd med strategi og satsningsområder. Senter for simulering og pasientsikkerhet er en integrert ressurs i avdelingen, og anses som en av de mest moderne øvingsenhetene i Norden. Stillingsinnehaver må også påregne å bidra med relevant undervisning og veiledning i senteret. Se https://www.ntnu.no/simsenter

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha autoriasasjon som sykepleier, videreutdanning i psykisk helsearbeid og relevant yrkeserfaring som sykepleier innen psykisk helsevern.

 • Søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

 • Søkere må kvalifisere for stilling som førstelektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til Kriterier for ansettelse som førstelektor.

 • Søkere må kvalifisere for stilling som universitetslektor i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser

 • Gode formidlingsevner

 • Evne til å arbeide selvstendig

For fullstendig stillingsbeskrivelse, trykk her stillingsbeskrivelse

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgave

 • Et godt arbeidsmiljø

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstelektor i kode 1198 lønnes med minimum årslønn kr. 488 900,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr. 488 900 – 659 100,- per år i 100 % stilling. Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 464 600,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen fra kr. 459 400 - 570 500 per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø som er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.

 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instituttleder Heidi Vifladt, Institutt for helsevitenskap (IHG), Tlf. 61 13 53 80 / 928 07 395 , e-post heidi.vifladt@ntnu.no eller

Seksjonsleder Kristin Haugen, seksjon for sykepleie (IHG), Tlf. 951 10 312, e-post kristin.haugen@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-rådgiver Yngve Lorentzen, HR-seksjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Tlf. 73 59 89 95, e-post: yngve.lorentzen@ntnu.no

Søknad sendes elektronisk  innen søknadsfristen 31.10.2017.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.