Ledig stilling: Førsteamanuensis/førstelektor – fast stilling 100%

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
10. oktober 2017
Frist
5. november 2017
Sektor
Privat
Kategori
Andre stillinger
Arbeidsfelt
Førsteamanuensis
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Det kan være aktuelt å tilsette i midlertidig stilling som høgskolelektor dersom kvalifiserte søkere ikke melder seg.

Tiltredelse 15.01.2018 eller etter nærmere avtale. 

LDH utvikler kunnskap og løsninger og utdanner sykepleiere som skal imøtekomme befolkningens og helsetjenestens behov, krav og forventninger til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Høgskolen legger vekt på å utdanne sykepleiere som skal bidra til pasientsikkerhet, verdighet og livskvalitet for pasienter og pårørende.

LDH tilbyr en verdibasert og kunnskapsinformert utdanning som er forankret i en diakonal fagtradisjon. LDHs utviklings- og forskningsarbeid har hovedfokus på praksisnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning og pedagogisk forskning.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og praksisveiledning
 • Forskning og forskningsveiledning
 • Eksamensarbeid
 • Bidra i kvalitetsforbedring av studieprogrammet
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og kvalitetssikring av LDHs utdanningstilbud
 • Nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Akademisk kompetanse på doktorgrads-/førstelektornivå
 • Kompetanse i bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring fra undervisning og veiledning. Krav til pedagogisk basiskompetanse må være innfridd ved ansettelse eller i løpet av to år etter ansettelse
 • Klinisk erfaring og kompetanse
 • Kompetanse og/ eller interesse for e-helse og IKT og utvikling av digitale løsninger for undervisning og klinisk arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Autorisasjon som sykepleier i Norge

Ønskede egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å bygge relasjoner og trekke veksler på kompetanse i team
 • Initiativrik og fleksibel, med interesse for å videreutvikle utdanningens innhold og form
 • Innovativ med interesse for å utvikle sykepleie som fag og vitenskap
 • Selvstendighet

Vi tilbyr

 • Gode og innovative digitale løsninger
 • Godt miljø med høy faglig kompetanse
 • Forskningsgrupper
 • Fokus på, og veiledning knyttet til videre kompetanseløp
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler

Øvrige opplysninger

Søknad med CV og publikasjonsliste sendes elektronisk. Prøveforelesning inngår i et eventuelt intervju.

Stillingen er plassert i stillingskode førsteamanuensis/1011 eller førstelektor/1198, alternativt høgskolelektor/1008. 

Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Høgskolen er en IA-bedrift. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieledere:

Edith Roth Gjevjon, tlf.  47376809, e-post edith.gjevjon@ldh.no

Unni Jenssen, tlf. 45253504, e-post unni.jenssen@ldh.no     

Søknadsfrist: 05.11.2017.

Lever din søknad her.