Seksjonsleder for sykestue / sykehjem, 100 % fast stilling

Sted
Båtsfjord (Kommune), Finnmark
Publisert
14. november 2017
Frist
26. november 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Arbeidsfelt
Seksjonsleder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Seksjonsleder for sykestue / sykehjem, 100 % fast stilling

Båtsfjord kommune har ledig fast 100 % lederstilling, arbeidstid 37,5 timer pr uke

Sykestua/sykehjemmet med to akuttplasser og 18 sykehjemsplasser som inkluderer avdeling for demente, søker en aktiv og fremtidsorientert leder.

Arbeidet omfatter ledelse, fag - og personalplanlegging, økonomistyring og faglig veiledning.

Krav:

  • Sykepleier med norsk godkjenning.

  • Ledelseserfaring

  • Erfaring fra personalplanlegging inkl turnusutarbeiding

  • Erfaring - eller kunnskaper om økonomistyring av personellbruk

  • Åpen for nytekning og endringer

  • Personlig egnethet som lojalitet og fleksibilitet samt samarbeidsevne og selvstendighet er selvfølgelig i denne stillingen som er en nøkkelstilling i organisasjonen

Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktig lønn

  • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass

  • Skattefordel i Finnmark, og nedskriving av studielån etter nærmere regler

Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, jf offentleglova § 25.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling, og egenerklæring om MRSA og TBC blir krevd før tilsetting.

Kontakt pro-leder helse og omsorg Rita Nilsen, tlf 78985440 / 971 33574 eller mail:

rita.nilsen@batsfjord.kommune.no