Helgestillinger og tilkallingsvikarer - Gulskogen HOD

Rekrutterer
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
14. november 2017
Frist
30. november 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Deltid

nav

Vil du være med å delta på "laget vårt" og jobbe ved Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt. Vi har ledige faste og vikariat-helgestillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleiere og studenter og elever i helsefaglig utdanning som ønsker seg praksiserfaring ved siden av skolen, samt tilkallingsvakter for sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter/elever i institusjon 
 

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.


For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.


For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

Arbeidsoppgaver


- Daglig oppfølging av pasienter
- dokumentasjon
- delta i pleie- og omsorgsoppgaver sammen med øvrig personale
- være med å bygge Livsgledehjem og skape gode dager for beboerne
 

Kvalifikasjoner


Autorisert sykepleier/hjelpepleier/helsefagarbeider/sykepleierstudent/2. års elever i helsefagutdanning
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå A2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere
 

Utdanningsretning


Medisin / Helse / Sosialfag

 

Utdanningsnivå


Fagskole / Fagbrev
 

Personlige Egenskaper


Vi ønsker deg som:
- er strukturert, har arbeidsglede og engasjement
- er fleksibel og ser muligheter fremfor begrensninger
- evner å jobbe både selvstendig og i team
- trives med en uforutsigbar hverdag
- har gode IT kunnskaper
- har gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
- har god helse
- tar godt humør med seg på jobb
- personlig engasjement vektlegges
 

Vi tilbyr


- En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser 
- ledere som gir deg utviklingsmuligheter 
- stabile og dyktige kolleger 
- mye humor og stor takhøyde for innspill 
- en arbeidsplass med stor fokus på kompetanseheving 
- opplæring med fadderordning 
- tett samarbeide med andre fagarbeidere i avdelingen 
- Lønn: sentralt lønns- og stillingsregulativ 
- Tiltredelse: etter avtale
 

Kontaktinformasjon

Solberg, Mia, Avdelingsleder, 41474957

Arbeidssted


 Drammen

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Lignende jobber

Lignende jobber