Helgestillinger og tilkallingsvikarer - Gulskogen HOD

Rekrutterer
Drammen kommune
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
14. november 2017
Frist
30. november 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Vikar
Arbeidstid
Deltid

nav

Vil du være med å delta på "laget vårt" og jobbe ved Gulskogen helse- og omsorgsdistrikt. Vi har ledige faste og vikariat-helgestillinger for helsefagarbeidere/hjelpepleiere og studenter og elever i helsefaglig utdanning som ønsker seg praksiserfaring ved siden av skolen, samt tilkallingsvakter for sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter/elever i institusjon 
 

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.


For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.


For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 

Arbeidsoppgaver


- Daglig oppfølging av pasienter
- dokumentasjon
- delta i pleie- og omsorgsoppgaver sammen med øvrig personale
- være med å bygge Livsgledehjem og skape gode dager for beboerne
 

Kvalifikasjoner


Autorisert sykepleier/hjelpepleier/helsefagarbeider/sykepleierstudent/2. års elever i helsefagutdanning
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå A2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere
 

Utdanningsretning


Medisin / Helse / Sosialfag

 

Utdanningsnivå


Fagskole / Fagbrev
 

Personlige Egenskaper


Vi ønsker deg som:
- er strukturert, har arbeidsglede og engasjement
- er fleksibel og ser muligheter fremfor begrensninger
- evner å jobbe både selvstendig og i team
- trives med en uforutsigbar hverdag
- har gode IT kunnskaper
- har gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
- har god helse
- tar godt humør med seg på jobb
- personlig engasjement vektlegges
 

Vi tilbyr


- En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser 
- ledere som gir deg utviklingsmuligheter 
- stabile og dyktige kolleger 
- mye humor og stor takhøyde for innspill 
- en arbeidsplass med stor fokus på kompetanseheving 
- opplæring med fadderordning 
- tett samarbeide med andre fagarbeidere i avdelingen 
- Lønn: sentralt lønns- og stillingsregulativ 
- Tiltredelse: etter avtale
 

Kontaktinformasjon

Solberg, Mia, Avdelingsleder, 41474957

Arbeidssted


 Drammen

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Lignende jobber

Lignende jobber