Åskollen Helse og omsorgsdistrikt har ledig 100% stilling som avdelingsleder for spesialenhet

Rekrutterer
Drammen kommune
Sted
Drammen (Kommune), Buskerud
Publisert
14. november 2017
Frist
28. november 2017
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

nav

Åskollen Helse og omsorgsdistrikt ligger i hyggelige og grønne omgivelser på Åskollen. Vi omfatter et bo og servicesenter med 52 langtidsplasser for personer med somatiske plager. Vi består også av en hjemmetjenestebase, en liten base for hjemmehjelp, samt et dagsenter lokalisert i Fjordparken. Vi har også en avdeling for personer med adferds utfordringer (psyko geriatri). Avdelingen tar imot pasienter fra hele Drammen Kommune. Til denne enheten søker vi en engasjert og faglig dyktig avdelingsleder. 

Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt - visjon 
"Skap gode dager" er et kort, tydelig og stolt budskap som speiler de verdiene vi i Åskollen Helse og Omsorgsdistrikt ønsker å formidle i vårt samarbeid med brukere, pårørende og kolleger. Vi vil at vår tilstedeværelse og faglighet skal oppleves som en berikelse for den som møter oss i situasjoner som tilsier hjelp, støtte og veiledning. Vi vil at våre medarbeidere skal bidra til at den enkelte etter hvert møte med oss opplever en god dag, en god kveld eller en god natt. 
Visjonen skal også minne oss om at vi sammen ønsker å oppleve gode dager med helsefremmede arbeidsoppgaver i et reflektert og målrettet fagmiljø. "Skap gode dager" skal være et klart signal til omverden om hva vi vil med jobben vår, og hva vi ønsker av hverandre. 

I henhold til offentleghetslova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli varslet om dette. 

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før tilsetting i stillingen/oppdraget, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver


-Ansvar for fag, drift og økonomi i avdelingen
-Personalansvar for ca. 16 ÅV
-Ansvar for å utvikle tilbudet ut i fra beboergruppens vekslende behov
 

Kvalifikasjoner


-Du må ha gode evner til samarbeid, koordinering og kommunikasjon. Dette gjelder både innad i avdelingen og opp mot sykehus, leger, pårørende og selvfølgelig brukere.
-Relevant erfaring med avdelingens målgruppe, helst videreutdanning innen geriatri/demens eller psykiatri
-Lederutdanning og /eller erfaring
-Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
 

Utdanningsretning


Administrasjon og ledelse

Medisin / Helse / Sosialfag

 

Utdanningsnivå


Høyskole / Universitet
 

Personlige Egenskaper


-Vi forventer at du er faglig dyktig med engasjement. 
-Du må være selvgående og løsningsorientert
-Godt humør og positiv innstilling er veldig viktig i en hverdag som er hektisk og krever det beste av deg.
-Det kreves gode IT kunnskaper, kjennskap til data baserte turnus- og regnskapssystemer er en fordel.
-Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Med bakgrunn i personal sammensetningen oppfordrer vi menn til å søke.
 

Vi tilbyr


-Tilstedeværende overordnet leder som gir deg utviklingsmuligheter 
-Et godt lederkollegium som deler sine kunnskaper 
-Faglig påfyll, lederutvikling i kommunal regi 
-En godt organisert virksomhet som har kvalitetsarbeid i fokus 
-Rimelig treningsavtale på treningssenter og på Drammensbadet 
-God pensjonsordning og gruppelivsforsikring 
-Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ 
-Tiltredelse: Etter avtale
 

Kontaktinformasjon

Busland, Liv, Konstituert virksomhetsleder, 32048240/90853732, liv.busland@drmk.no
Etokebe, Margaret, Avdelingsleder, 32048205/91635391, margaret.etokebe@drmk.no

Arbeidssted
 Drammen

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]